Намаляват ли предложенията за работа на пазара на труда? Кои сектори са засегнати и кои не?
Това са въпросите, на които отговаря изпълнителният директор на Атена.