В следващите години цифровизацията ще промени света на труда и навиците ни. Тази промяна обаче носи доста рискове за работодателите. Според неотдавнашен анализ тя може да донесе и различни възможности. Дали обществото е готово за това?

Предстоящата индустриална революция 4.0 ще има огромно въздействие върху работната ръка в световен мащаб. В индустрията все повече ще се използват машини и изкуствен интелект. Очаква се до 2025 г. дялът на човешката работна ръка да спадне от 71% до 58%. Това, което се е случвало при всички технологични революции в миналото, ще се случи и сега. Тази революция ще се различава само с невиждани в историята темпове и обхват.

Човек срещу машина

През последните години атмосферата на пазара на труда драстично се промени. Увеличаването на роботизацията в производството и услугите заедно с очакваното въвеждане на изкуствения интелект се смята за унищожител на работните места и инструмент за сплашване на работниците. Гъвкавата работа може да означава повече работа и също така може да доведе до стрес и здравословни проблеми. По отношение на това до 78% от запитаните са съобщили, че цифровизацията увеличава работното им натоварване. Те се боят от увеличаване на изискваната от тях ефективност. Ето защо настъпването на индустриалната революция 4.0 носи възможности, но и рискове.

СТЕПЕН НА АВТОМАТИЗАЦИЯ (източник: Trend)

Новите технологии все още създават нови възможности на пазара на труда. Въпреки че 70 милиона работни места напълно ще се променят или изчезнат, се очакват допълнителни 133 милиона нови работни места, които ще бъдат разделени между машини и хора. Според едно проучване почти 40% от световните компании приемат, че благодарение на автоматизацията и новите технологии ще бъдат създадени нови работни места, а до 60% от текущите работни места могат да бъдат заменени от компютри или роботи. Някои ще спечелят от индустриалната революция 4.0, а някои ще загубят.

„Бъдещето на работата е в нашите ръце и до голяма степен ще зависи от политическите решения на държавите. В съответствие с тези решения, от способността ни да използваме потенциала на всички тези цифрови и технологични промени и способността да преодолеем всички пречки зависи дали ще успеем или не.“

– Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Германия е лидерът в роботизацията.

Интернет е основата на индустриалната революция. Машините ще поемат повтарящите се задачи, а хората – творческите. Комуникацията между машините в заводите би трябвало рязко да увеличи производителността и да доведе до промени в индустрията. Устройствата няма да бъдат настроени да извършват конкретна дейност, а ще се адаптират към различни изисквания. Приспособимостта на машините ще ангажира клиентите в производствения процес. Гъвкавостта в поведението и използването на устройства ще означава бързо намаляване на производствените разходи.

РЪСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РОБОТИ (източник: IFR World Robotics)

Ако роботизацията в производството унищожи работни места, държави като Япония, Южна Корея и Германия ще трябва да се справят с апокалипсична безработица. Германия, като европейски лидер по роботика в момента, има най-ниския процент на безработица за последните 25 години, макар че броят на роботите в Германия нараства над средното ниво. Заводът на Siemens в град Амберг е 75% автоматизиран и човешка намеса обикновено е необходима само по време на инсталирането на оборудване и при координиране на някои компоненти на производствения процес. В резултат на това производителността рязко се повишава, а вероятността от дефектен продукт е само 0,0000115%. Дори Словакия е сред лидерите по роботика и броят на използваните роботи в страната непрекъснато се увеличава. В същото време нараства и заетостта.

СТЕПЕН НА РОБОТИЗАЦИЯ (източник: IFR World Robotics)

Нарастващата тенденция при използването на роботи в производството има потенциала да преначертае картата на световните вериги на стойността. В миналото компаниите преместваха производството си от развитите в развиващите се страни с евтина работна ръка. В момента има все повече и повече отделни примери за световни компании, както и емпирични проучвания, в доказателство на факта, че те връщат производството си обратно в развитите страни.

С изкуствен интелект към по-високо ниво

За да се гарантира, че настоящата индустриална революция ще продължи да бъде в полза на индустриализираните страни, индустриалните предприятия, държавните служители, учените и социалните партньори трябва да създадат инициативи, подобни на успешната индустриална революция 4.0. Тази глобална концепция ще бъде модернизирана чрез изкуствен интелект, защото в бъдеще тази технология ще бъде включена във всичко. В това число информационните технологии, производството, експлоатацията на промишлени заводи, продуктите и услугите. Индустриалният изкуствен интелект може да пренесе индустриалната революция 4.0 на по-високо ниво.

„Инструментите на цифровия бизнес се разпространяват особено много в заводите за автомобилостроене, които спешно се нуждаят от гъвкавост, бърза реакция на изискванията на клиентите, по-кратко технологично време за производство, както и по-високо качество и ефективност. Всяка минута нов модел слиза от производствената линия, което налага съвсем нови изисквания към системите за управление на всички нива. Но цифровите технологии на предприятията постепенно навлизат и в други сектори на производството.“

– Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Изследователи от университета в Манхайм твърдят, че изкуственият интелект заплашва само 9% от работните места. От друга страна, в проучване на ОИСР се твърди, че са 14%, а учени от университета в Оксфорд в своя документ оценяват, че 47% от работните места ще бъдат изложени на риск от автоматизация. Можем само да гадаем как най-новите разработки на изкуствен интелект и роботи ще повлияят на пазара на труда. Разработките сочат, че работниците в индустрията с по-ниско ниво на образование и обикновено с по-ниски заплати в най-голяма степен са изложени на риска от автоматизация. Според проучване на ОИСР, което не включва демографски променливи между 6% (Норвегия) и 33% (Словакия) от работните места трябва да бъдат автоматизирани.