Тъй като човек прекарва значителна част от времето си на работа, задоволителните условия на труд са много важни за психичното му благополучие. Те също могат да повлияят на работата му и цялостното качество на живот. Следователно мобилизирането на работното място е много сериозен проблем, който може дълбоко да засегне човешкото достойнство.

Какво е „mobbing“?

Това е форма на дискриминация, поведение, което води до създаване на заплашителна, враждебна, смущаваща, унизителна или обидна среда, която може да има за цел да попречи на човешката свобода.

Това често е отрицателно и неетично комуникативно поведение, насочено срещу дадено лице от един или повече хора. Целта е да унижи или изгони въпросното лице от работната среда. Най-често срещаните примери включват напр. посочване на грешки, сплашване, неадекватно разделение на задачите между колегите, неодобрение на отпуск, принудителен извънреден труд, прекомерен контрол, присвояване на идеите на подчинения, възпрепятстване на кариерното развитие или заплаха от прекратяване на работни взаимоотношения.

Там където има жертва, извършител винаги ще се намери.

Как е възможно само някои хора да изпитват „mobbing“ , а други изобщо да не го изпитват? Много пъти това е в личното отношение на всеки от нас. Накратко, не можете да бъдете тормозени. Ето защо е изключително важно да се отървете от ролята на жертва на първо място. Защото има случаи, когато човек сменя работата си заради тормоза, а в новата това върви добре за известно време. След известно време обаче мнозина се оказват в абсолютно същата ситуация, каквато са преживявали на старото работно място.

Общата черта е разликата в сравнение с останалите членове на екипа. Жертвите са главно хора, които:

  • са малцинство (жена в чисто мъжки колектив или обратното)
  • отличаващи се хора (напр. с говорен дефект)
  • са успешни (напр. получат повишение)
  • нови на работното място (ползи от промяна и прекъсване на еднообразието).

Дори за лицата, които извършват мобилизиране (т. Нар. Mobbers), не можем точно да идентифицираме типичен извършител. Въпреки това откриваме определени сходни характеристики като напр. склонност към агресивно поведение. Те могат да бъдат спокойни кариеристи, които искат да постигнат своя успех за сметка на другите. Или са завистници, или такива, които копнеят за власт и се възвишават над други колеги.

Ако избухне пожар, огънят няма да изчезне само, защото сме затворили очите

Според проучвания приблизително 17% от работниците са преживели тормоз на работното място. Мобингът често е скрит, което прави въздействието му върху жертвата още по-сериозно. Той представлява огромен психологически натиск, когато индивидът стане по-нестабилен, по-чувствителен и прекалено уплашен. Може да се прояви под формата на физически затруднения като безсъние, загуба на апетит, мигрена, замаяност или сърцебиене.

Колкото по-голяма е компанията, то тя събита толкова повече различни личности. Това е предизвикателен процес за поддържане на здрава корпоративна култура, която насърчава отворена комуникация и приятелства. Той отстоява моралните ценности и води служителите си към уважение и почит към другите. Най-често срещаното поведение е неетично поведение във фирми, които не се интересуват от служителите си и където липсва система за управление, организация на работа и цялостна дисциплина.

„Проблемът с човечеството е, че мъдрите често са страхливи, смелите са глупави, а способните са нетърпеливи.“

– Труман Капоте