Как се е променила цената на труда от 2004?

От 2004 в ЕС бяха приети 13 нови държави-членки (включително Словакия). За това време в тези държави постъпват много чуждестранни инвестиции поради ниската цена на работна ръка. Как се е променила ситуацията по време на нашето членство в ЕС? Още ли са новите държави-членки атрактивни за инвеститори?

Цената на труда измерваме според "Средното почасово заплащане на работа". Включва се цялата сума, изплащана от работодателя (заплата + данъци + осигуровки). В таблицата ще намерите информация как се е променила цената на труда на новите държави-членки на ЕС в периода 2004 - 2016.

 

РАЗВИТИЕ НА ЦЕНАТА НА ТРУДА В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС В ПЕРИОДА 2004 – 2016

Държава Цената на труда - 2004 Цената на труда - 2016 Разлика в EUR Разлика в %
ЕС - 28 23,00 € 29,80 € 6,80 € 25%
Словения 11,20 € 16,20 € 5,00 € 45%
Кипър 12,60 € 15,80 € 3,20 € 25%
Малта 9,60 € 13,20 € 3,60 € 38%
Естония 4,30 € 10,90 € 6,60 € 153%
Словакия 4,10 € 10,40 € 6,30 € 154%
Чехия 5,80 € 10,20 € 4,40 € 76%
Хърватска 6,90 € 10,00 € 3,10 € 45%
Полша 4,70 € 8,60 € 3,90 € 83%
Унгария 5,90 € 8,30 € 2,40 € 41%
Латвия 2,70 € 7,50 € 4,80 € 178%
Литва 3,20 € 7,30 € 4,10 € 128%
Румъния 1,90 € 5,50 € 3,60 € 189%
България 1,60 € 4,40 € 2,80 € 175%

От данните в таблицата ясно се вижда, че цената на труда се е вдигнала във всички държави. Темпото на ръст е различно.

Кои държави престават да бъдат атрактивни за инвестори поради новите цени на труда? Първоначално Словакия и Естония. Тези две държави отбелязват най-висок ръст на цената на труда от 2004. Със повече от 150%-ен ръст в сравнение с европейски икономики като Полша, Чехия и Унгария (в тези държави цената на труда нараства с 40 - 80%).

Кои държави представляват интерес за инвеститори? Според цената на труда със сигурност България и Румъния. В тези държави инвестициите от работодатели са с 170% повече, но все пак заплащането е с около 50% по-ниско от това в Словакия. Предполагаме, че в идните няколко години можем да очакваме най-много инвестиции в тези държави.

Трябва да отбележим, че цената на труда е важна, но не са единственият фактор при вземането на решение от страна на инвеститорите за това къде насочват инвестициите си. Те отчитат и състоянието на инфраструктурата, политическата ситуация, демографското развитие и много други фактори.