РАЗВИТИЕ НА ЦЕНАТА НА ТРУДА В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС В ПЕРИОДА 2004 – 2016

Държава Цената на труда - 2004 Цената на труда - 2016 Разлика в EUR Разлика в %
ЕС - 28 23,00 € 29,80 € 6,80 € 25%
Словения 11,20 € 16,20 € 5,00 € 45%
Кипър 12,60 € 15,80 € 3,20 € 25%
Малта 9,60 € 13,20 € 3,60 € 38%
Естония 4,30 € 10,90 € 6,60 € 153%
Словакия 4,10 € 10,40 € 6,30 € 154%
Чехия 5,80 € 10,20 € 4,40 € 76%
Хърватска 6,90 € 10,00 € 3,10 € 45%
Полша 4,70 € 8,60 € 3,90 € 83%
Унгария 5,90 € 8,30 € 2,40 € 41%
Латвия 2,70 € 7,50 € 4,80 € 178%
Литва 3,20 € 7,30 € 4,10 € 128%
Румъния 1,90 € 5,50 € 3,60 € 189%
България 1,60 € 4,40 € 2,80 € 175%