След Брекзит, който се очаква за втора поредна година в Европейския съюз, ще има големи промени във функционирането на общата търговия, движението на хора, стоки и услуги. Ще бъде ли Брекзит от полза за работодателите? Какви са недостатъците и предимствата от напускането на Великобритания на Еропейския съюз?

Според неотдавнашно проучване излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) без споразумение (т.нар. „hard Brexit“) би засегнало най-силно пазара на труда в Белгия, Ирландия, Малта и Словакия. Тези държави имат интензивен обмен на стоки и услуги с Великобритания. Обединеното кралство внася приблизително 38% от храните, докато ЕС има голям дял от вноса на хранителни продукти. Тази открита търговия обаче скоро ще приключи.

Оттеглянето на Великобритания от ЕС ще има най-голямо влияние върху селското стопанство.

Проучване на Льовенския католически университет в Белгия сочи, че евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС би имало фатални последици за икономиката на Европа като цяло. До 1,2 милиона души, които в момента работят там, може да загубят работата си заради Брекзит. Тъй като европейският пазар е силно свързан, Брекзит ще се отрази на всички ни. Брекзит без сппразумение ще засегне различни сектори в различни държави. В Бразилия и България например най-много би пострадало селското стопанство, в Чехия и Германия най-засегната би била автомобилната промишленост, а в Белгия и Австрия Брекзит ще се отрази най-силно върху търговията на едро и дребно.

ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ БРЕКЗИТ ВЪРХУ ИЗНОСА В ЕС (източник: Funcas)

„В днешния глобализиран свят може да се предположи, че ако има недостиг на определени стоки, в повечето случаи пазарното пространство ще бъде запълнено много бързо с оферти от конкуренцията, независимо дали от държавите — членки на ЕС, или преференциален внос.“

– говорител на Министерството на икономиката

Европейският общ пазар се основава на принципа на свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. След излизането на Великобритания от ЕС това споразумение ще спре да се прилага. Излизането ще задейства верижна реакция, която вероятно ще продължи години наред и постепенно ще се отрази на всички нас. Въпреки това, Брекзит ще засегне пазара на труда и самите британци. Според белгийско проучване над половин милион души може да загубят работата си. Това естествено сериозно ще се отрази и на останалите европейски държави. Около 291 000 германци, 141 000 французи, 139 000 италианци и 122 000 поляци може да останат без работа. Излизането на Великобритания от ЕС ще причини няколко проблема.

Над 1,2 милиона души ще останат без работа

Много анализатори във Великобритания прогнозират, че безработицата в страната, която в момента е около 5%, най-ниската от около 10 години насам, ще се повиши след излизането от ЕС. Икономическият застой ще се отрази негативно и на заплатите. Британският национален институт за икономически и социални изследвания прогнозира, че реалните заплати ще спаднат с между 2,2 и 7% след излизането от ЕС до 2030 г., отколкото ако Великобритания остане в блока. От друга страна, поддръжниците на Брекзит твърдят, че след излизането от Съюза пазарът на труда ще стане по-динамичен, без да бъде възпрепятстван от европейските регулации.

БРЕКЗИТ СЪС И БЕЗ СПОРАЗУМЕНИЕ (източник: Funcas)

Референдумът беше повлиян и от миграционната криза, настъпила през 2016 г. Германия искаше да реши въпроса с квотите и миграционната криза чрез Плана за действие между ЕС и Турция. Това би означавало доброволно приемане на мигранти от Турция. Въпросът с излизането на Великобритания от ЕС се превърна в проблем и тъй като статистиката показва, че Обединеното кралство приема повече мигранти годишно, отколкото всяка друга държава — членка на ЕС (включително Германия). Още преди да бъде обявен официалният референдум, чуждестранните банки и клонове в Лондон започнаха да обмислят прехвърлянето си в друг европейски метрополис.

„В момента чуждестранните работници са важна част от икономиката на Обединеното кралство. Пазарът на труда е жаден за нова сила. Освен ако няма катастрофална рецесия, ще има малък интерес от създаването на проблеми за съществуващите служители, независимо от сценария!“

– анализатор от Института по икономически и социален анализ

В случай на Брекзит без споразумение Обединеното кралство ще изгуби над 1,2 милиона служители от целия Европейски съюз. Това ще бъде огромен шок за британската икономика, който може да има фатални последствия.

Великобритания като „трета държава“

В бъдеще Великобритания може да работи и при режим на „трета държава“ съгласно правилата на СТО (Световната търговска организация). Това означава, че сама ще определя миграционната си политика. В този случай може би ще има някаква система за оценяване като в Австралия и чуждестранните работници ще бъдат наемани според уменията им. Най-вероятната алтернатива е хората от ЕС да могат да продължат да работят в Обединеното кралство без големи проблеми, но няма да получават социални помощи например. Смята се, че неприязънта към мигрантите в тази държава се дължи по-скоро на нежеланието да се плащат тези помощи. От друга страна, все още има професии, които британците не са склонни да работят, и ще продължат да се нуждаят от чужда работна сила.

ЗАГУБА НА БВП ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА ТЪРГОВИЯ (източник: Funcas)

„Брекзит поражда несигурност за инвеститорите и влияе върху икономическия растеж чрез отлагане или дори географско преместване на решенията за инвестиции и развитие. Въздействието на Брекзит несъмнено е отрицателно за Европа и нейния икономически растеж.“

– Член на Съвета на директорите и ръководител на инвестициите в ДСС Постова Банка

Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз изглежда неизбежно. Нашата задача е изцяло да се възползваме от тази възможност и да се опитаме да увеличим максимално положителния ефект върху икономиката. В същото време ще бъде необходимо негативните последици от напускането на Европейската общност от страна на Обединеното кралство да се сведат до минимум. Британските компании ще бъдат принудени да преместят производството и местоположението си, за да останат конкурентоспособни. По този начин те ще имат явен интерес да създават клонове в Европа. След излизането от Съюза споразуменията за миграция ще останат непроменени и няма да има увеличаване на регулаторната гъвкавост в Обединеното кралство.