Различията в поколенията на работното място днес са гореща тема. Всяко поколение има различни навици, способности, очаквания, но и изисквания. Поради тези различия на работното място често възниква напрежение, което се отразява отрицателно не само върху междуличностните отношения, но и върху общата атмосфера в компанията и ефективността на служителите.

Поколенията могат да се считат за една от демографските тенденции, които засягат и ще продължат да засягат пазара на труда. Понастоящем рисковете от развитието на пазара на труда се свързват и с неблагоприятни демографски промени. Познаването на служителите и техния начин на мислене се превръща в предимство в силно конкурентната среда. Когато работодателите използват характеристиките на поколенията, за да опознаят по-добре служителите си, те могат да адаптират работната среда, така че да направят работата по-ефективна.

Поколението X израсна без технологии, но трябваше да се научи да живее с тях.

То се сблъска с интернет, докато беше или когато стана част от пазара на труда. Това е група хора, които все още предпочитат всичко на хартия, отколкото на смартфон. Ако притежават смартфон, го използват главно за обаждания или изпращане на съобщения. Но истината е, че по-младите хора от това поколение също са се научили да използват интернет и мобилни приложения.

Те са едно по-отворено, толерантно, независимо и самодостатъчно поколение. Поради работата на родителите им (поколението на Бейби бумърите от 40-те до 60-те години), те са свикнали винаги да се справят и да решават проблемите си сами. Те вършат работата си възможно най-добре, но искат да запазят баланса между професионалния и личния живот. Служителите от това поколение не желаят да работят за сметка на семейството си. По време на работа трябва да чувстват, че отговарят за работните си задачи. Не обичат постоянно да бъдат проверявани. За успешна комуникация с тях е препоръчително да говорите кратко лично или по телефона.

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ: Поколението X си представя идеалния шеф като такъв, който оценява работата им. Милениалите от поколението Y биха искали ръководителят им да бъде едновременно наставник и приятел. Поколението Z си представя шефа като себе си или член на семейството, който не би ги контролирал, ограничавал или провокирал.

За да запазят работниците от това поколение, мениджърите не бива да забравят, че трябва да им осигурят пространство да работят независимо. По време на работа поколението X приема съвети от по-опитните служители, но иска да носи отговорност за работата. Те правят всичко възможно да изпълнят възложените задачи. Работата им трябва да съответства на личния им живот. В противен случай няма да бъде ефективна или ще решат да напуснат.

Поколението Y е най-образованото поколение

То израстна с развитието на технологиите, което му даде голяма преднина в онлайн и офлайн света. Животът на това поколение е тясно свързан със съвременните технологии и то знае какво означава да живееш без смартфони и ежедневен контакт с виртуална реалност.

Поколението Y е уверено, амбициозно, владее чужди езици и държи на ефективността. То има големи очаквания към работодателя си. Тези хора копнеят за значими проекти. Когато е необходимо, не правят разлика между работно време и свободно време. Милениалите обичат да работят в екип, но се нуждаят от ръководител на екипа. Те са прагматични и способни да се справят с няколко задачи наведнъж, но се интересуват по-малко от политиката и околната среда, отколкото всяко друго поколение преди тях. Те нямат нищо против да работят извънредно, стига да бъдат подобаващо възнаградени. Нямат нищо против да пътуват до работа, но не обичат да се подчиняват на ценности, в които сами не вярват.

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ: Поколения X и Y вече са най-голямата работна група. Ако работодателите можеха по-добре да разберат как работят, биха ги задържали на работа.

Много Милениали са виждали родителите си да се стресират, докато работят в големи компании ден и нощ. Затова за тях е типично да намират баланс между професионалния и личния живот. Те ценят родителите си за това, което са направили за света, но не искат да живеят по подобен начин. Не искат да жертват живота си само за да работят, защото ценят семейството и партньорството.

Поколението Z са максимално дигитални хора

Това е поколение, което е родено със знанията за технологиите. Те са свикнали да намират целия свят в мобилния си телефон. Активни са, търсят информация и изискват качество. Те вече имат голяма покупателна способност и тя ще нараства, така че търговските марки не могат да ги пренебрегнат. Те не разделят строго виртуалния опит от реалния и искат да се забавляват, докато работят или учат.

Тази група хора е независима и се опитва да използва уменията си максимално. Те търсят работа интуитивно и заемат дадена позиция, докато са щастливи в работата си. Те са в състояние да поискат от работодателя си обезщетения, на които по-възрастните поколения не биха се осмелили (гъвкаво работно време, работа от дома, по-високо финансово възнаграждение). Мнозина от тях не мислят за професионалното си бъдеще. Но възможностите за работа на пазара на труда непрекъснато растат, за да привлекат тези млади хора. Това се е превърнало в движеща сила за много компании, които все повече са принудени да наблегнат върху дигитализацията, за да се харесат на младите хора и да са в крак с тях.

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ: От 46 държави, много хора от това поколение биха искали да работят след гимназията. 15% биха се възползвали от такава възможност веднага, а други 47% биха я обмислили. Съвсем различно е за поколенията X и Y, където колежът беше очевидният избор, ако имат пари. Поколението Z иска да се възползва от обученията на работното място и да натрупа по-голям трудов стаж.

Поколението Z изглежда ще има силен бизнес дух. Повечето от тях предпочитат собствен бизнес, отколкото позицията на служител. Работодателите могат да използват това и като предимство. Предприемаческият дух може да бъде „включен“ в техните корпоративни култури, за да подпомогне личностното развитие на служителите и по-добрата комуникация на приноса на отделните индивиди за общ резултат.

Алфа поколението е нашето бъдеще

Децата от това поколение още са в предучилищна възраст. Когато са били родени, светът вече изцяло е бил доминиран от смартфони и социални мрежи. Думата „приложение“ може би е основата на живота им. Очаква се обаче това поколение да бъде най-предприемчивото в съвременната история.

Смята се, че поколението Алфа ще бъде най-дълголетното и най-богатото. Последните, които ще попаднат в това поколение, ще се родят през 2025 г. Поколението Алфа ще бъде това, което ще взима най-много решения относно финансите в домакинството. Твърде вероятно е хората от това поколение да бъдат отворени към мултикултурализма и да отхвърлят стереотипите на пола (следвайки родителите си). Предполага се също, че това ще бъде най-образованото поколение.

В същото време това ще бъде и най-бързо променящото се поколение, тъй като технологията се променя всеки ден, а децата вече се адаптират към нея с главозамайващи темпове. Това ново поколение няма да мисли за технологията като инструмент, а ще я е интегрирало в живота си по един изключителен начин. Как поколението Алфа ще се представи на пазара на труда ще покажат технологиите, чието използване впоследствие ще бъде отразено в характера им.