Много хора имат лични и служебни проблеми в резултат от съдебно изпълнение на дългове. То представлява голямо усложнение, когато хората се опитват да се върнат към „нормален“ живот. Поправката на Закона за банкрута и преструктурирането, с която се урежда опрощаването на дълговете на физически лица, ще помогне на хората да се измъкнат от тази трудна житейска ситуация.

Една от най-често разпространените причини физическите лица да обявят банкрут е попадането в спирала от дългове, от която не могат да се измъкнат. След законодателната поправка на Закон 7/2005 г. относно банкрута и преструктурирането от 1 март 2017 г. личният банкрут се превърна в по-достъпна възможност за хората.

Ново начало за хората

Личният банкрут се отнася до регулиран и контролиран процес, при който дълговете на всяко физическо лице може да бъдат опростени. Това е възможно, дори ако не притежавате собственост и нямате доходи. Ако длъжникът има имот или лични активи, трябва да е наясно с осигуряването на приходи от тези активи. Осигурените от активите приходи впоследствие се използват за плащането на дълговете. Има условия и правила, които физическите лица трябва да спазват по време на процеса на опрощаване на дългове.

„Ако направим банкрутa достъпен за хората, те няма да се сблъскват с толкова голям брой съдебни изпълнения. Възможността за освобождаване от дългове вследствие на банкрут ще бъде възможна благодарение на факта, че на кредитора ще бъде платено от продадените активи. В същото време длъжникът ще бъде защитен срещу загубата на жилище. Друга възможност е календарът за плащания.“

Луция Житнянска, бивш министър на правосъдието

Обърнете внимание на условията.

Правото на искане за опрощаване на дългове вследствие на личен банкрут ще бъде възможно само за физически лица, ако срещу лицето има влязло в сила съдебно изпълнение или друга подобна процедура. Длъжникът ще се счита за изпаднал в несъстоятелност, ако не е в състояние да плати поне едно задължение 180 дни след датата на падеж. Тогава е длъжен да го изплати на Центъра за правна помощ на месечни вноски в срок от 3 години. Освен това центърът на основен интерес на длъжника трябва да бъде в Словашката република, което да се докаже със съответните доказателства. Това означава, че лицето трябва да е жител на Словакия, и да има семейство, активи, социални и икономически отношения в тази държава.

„Длъжникът ще получи повече защита, а съдебният изпълнител ще бъде по-отговорен за процеса на изпълнение. В същото време ние вземаме програмата за изпълнение от съдилищата, което ще допринесе за по-добър подход към правосъдието. Правейки промени в закона за банкрута, ние правим по-достъпен този вариант за опрощаване на дълговете на онези, които по своя вина или по други причини са заровени в дългове и не могат сами да се измъкнат от безизходицата. Държавата ще помогне на бедните с разходи за опрощаване на дълговете. Увеличаваме и защитата на длъжниците срещу пълна загуба на жилищата им.“

Луция Житнянска, бивш министър на правосъдието

Основната цел на личния банкрут е хората да се освободят от дълговете. Съгласно предложението длъжникът ще може да се освободи от дълговете си вследствие на банкрут. Той ще предостави активите си за осигуряване на приходи и в рамките на 15 дни съдът ще вземе решение дали да го обяви в несъстоятелност. Ако бъде обявена несъстоятелност, длъжникът ще бъде освободен от дълговете си и срещу него няма да се извършват процедури за принудително изпълнение. Вземанията стават невъзстановими и не могат да бъдат започнати нови. Длъжникът може отново да започне да живее нормален живот. Той ще може да си открие банкова сметка и да работи без страх от удръжки от работната му заплата.