5 03, 2020

Какви условия създават работодателите за по-здравословни условия на труд?

март 5th, 2020|Categories: Служители, Фирми|

Превенцията има своето място в много области от живота ни. Работодателят е длъжен да прилага общи принципи за превенция, за да се гарантира безопасността и здравето на работното място, включително да осигури информация, обучение, работа и организация на ресурсите. Zobraziť viac

13 11, 2019

Демографската криза отразява ли се на служителите?

ноември 13th, 2019|Categories: Пазар на труда, Служители, Фирми|

Един от най-сериозните, но не толкова популярни проблеми днес е застаряващото население. В рамките на Европейския съюз се регистрират проблемни показатели във връзка с раждаемостта, което поражда опасения за бъдещето на работната ръка не само у нас.

22 10, 2019

Мобилност на работната ръка през 2020 г.

октомври 22nd, 2019|Categories: Пазар на труда, Служители, Фирми, Човешки ресурси|

Мобилността на работната ръка е сред основните отправни точки на структурната безработица, която може да сигнализира за наличието на много незаети работни места и същевременно много безработни лица. Високият процент на безработица обаче може да бъде отрицателен фактор за мобилността на работната ръка, тъй като хората изпитват по-голям страх и несигурност във връзка с намирането