Wanneer uw familielid de leeftijd bereikt waarop hij of zij niet meer zelfstandig is of door ziekte niet meer voor zichzelf kan zorgen, is het tijd om te handelen. Je zou er zelf voor kunnen zorgen, maar je hebt geen tijd of energie voor andere verantwoordelijkheden. Er zijn tehuizen en voorzieningen voor ouderen. Maar hoe goed ze ook zijn, om een aantal redenen zijn ze meestal niet meteen de meest ideale oplossing. In de meeste, zo niet alle, gevallen is het het beste om een thuiszorger te regelen. En als je onze mening niet deelt, kunt u lezen over de voordelen van thuiszorg.

Maar als het om kwaliteitsgoederen of -diensten gaat, zijn ze meestal niet goedkoop. Hoewel een thuisverzorger meer kan kosten dan bijna elke faciliteit voor ouderenzorg, kunnen de kosten veel lager uitvallen als u weet voor welke voordelen u in aanmerking komt en met de juiste partner werkt. Vandaag bekijken we de situatie in België.

Wat biedt België?

België heeft een goed ontwikkeld stelsel van sociale bescherming. Een van haar belangrijkste doelstellingen is ervoor te zorgen dat zij voldoet aan de behoeften van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Omvat zorgtoelagen en verstrekkingen.

  • Integratie-uitkering – aangeboden aan mensen tussen 21 en 65 jaar. Het is een federale uitkering voor mensen met een handicap. Het beoogt de kosten te compenseren die het gevolg zijn van het gebrek aan zelfvoorziening. Het toe te kennen basisbedrag is 859,40 euro.
  • Gegarandeerd inkomen voor ouderen (GRAPA) – dit is een regeling met een gegarandeerd inkomen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Het verzoek om pensioen vormt tevens een verzoek om GRAPA. Het basisbedrag dat wordt verstrekt als de persoon niet alleen woont, bedraagt 859,40 euro per maand. Als zij echter alleen woont, stijgt het bedrag tot 1 289,10 euro per maand.
  • Toelage voor ouderenzorg – deze toelage is bedoeld om een deel van de kosten te dekken die voortvloeien uit de behoefte aan thuiszorg. Het is een uitkering in geld en het maximale gemiddelde maandelijkse bedrag is 571 euro. Het exacte maximumbedrag hangt af van de regio. In tegenstelling tot andere landen biedt België gemeenschapsvoordelen. Om een bepaald bedrag te ontvangen, moet men de Belgische nationaliteit hebben en ten minste vijf jaar in de Duitstalige Gemeenschap wonen. Als de persoon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, kunnen de regels, de mogelijkheden en het bedrag echter verschillen.

De juiste partner kiezen

Hoewel België een relatief hoog bedrag biedt als zorgpremie en de pensioenregelingen ook vrij goed zijn, is het toch belangrijk om je financiën goed te beheren . En dit is waar het bedrijf om de hoek komt kijken Atena. Al 15 jaar is het in ons belang dat onze klanten minder betalen en meer krijgen. Het bedrag dat aan de familie of de zorgbehoevende in rekening wordt gebracht is zo laag mogelijk. Tegelijkertijd bieden wij onze zorgmedewerkers uitstekende salarissen die ruim boven het marktgemiddelde liggen. Dit betekent dat het personeel waarmee wij werken gekwalificeerd, ervaren en vooral gemotiveerd is.

Natuurlijk zouden we niet de marktleider zijn als we alleen geweldige prijzen en salarissen zouden aanbieden. Bij ons heb je zekerheid. Wat er ook gebeurt, we hebben er waarschijnlijk al ervaring mee, dus we weten precies hoe we het snel en efficiënt moeten oplossen. Werk met professionals – succes is geen toeval!