Pracovné prostredie

Home/Klienti/Pracovné prostredie
11 04, 2016

Príspevok k absolventskej praxi

apríl 11th, 2016|Categories: Hľadám prácu, Pracovné prostredie|

Absolvent praxe získa od štátu mesačný príspevok vo výške 128,76€. Predstavuje to 65% životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby (životné minimum). Táto výška životného minima sa určuje vždy k 1. júlu. Príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov, spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Úradu nie je nutné dokladovať výdavky,

30 03, 2016

Absolventská prax

marec 30th, 2016|Categories: Hľadám prácu, Pracovné prostredie|

Ste po strednej alebo vysokej škole a neviete si nájsť zamestnanie? Jeden zo spôsobov, ako začať svoju pracovnú kariéru, je ponuka absolventskej praxe. Je to skvelé využitie času popri hľadaní zamestnania, navyše môžete získať nové zručnosti, skúsenosti a finančný príspevok. Výhody pre absolventa: Možnosť praxe s trvaním 3 - 6 mesiacov (20 hodín týždenne)Referencie do životopisu pre budúcich

15 02, 2016

Vzdelávanie zamestnancov

február 15th, 2016|Categories: Pracovné prostredie|

V dnešnej hektickej a rýchlo napredujúcej dobe sú nároky na zamestnanca, jeho poznatky, zručnosti, schopnosti a výkon veľmi vysoké. Preto vzdelávanie patrí k základným cieľom spoločnosti, aby mohla rásť. Znamená to, že podniky sa snažia odborne pripravovať a stále rozvíjať schopnosti svojich zamestnancov, podľa ich pracovnej pozície a zamerania spoločnosti. S nadobúdaním nových zručností zamestnancov veľmi úzko súvisí aj to,

15 02, 2016

Vhodné prostredie v zamestnaní zvyšuje produktivitu zamestnancov

február 15th, 2016|Categories: Pracovné prostredie|

To, že vhodné pracovné prostredie zvyšuje produktivitu zamestnancov je dlhoročne známa skutočnosť. Podľa prieskumov vyššie percento ľudí považuje vhodné podmienky v práci za dôležitejšie ako výšku mzdy. Zahraničné firmy, so svojimi pobočkami na Slovensku, sa riadia svetovým trendom, do ktorého spadajú rôzne firemné akcie, wellness pobyty, oddychové a relaxačné centrá, kultúrne podujatia pre zamestnancov a rôzne iné firemné