Ποιες κοινωνικές παροχές μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας εάν εργάζεστε στις Κάτω Χώρες;

Υπερωριακή εργασία

Σύμφωνα με το νόμο, ένας εργαζόμενος στις Κάτω Χώρες δεν μπορεί να εργάζεται περισσότερο από 9 ώρες την ημέρα και 45 ώρες την εβδομάδα. Η εβδομάδα εργασίας είναι ως επί το πλείστον 5 ημέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο 4 ημέρες. Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας είναι συνήθως 36, 38 ή 40 ώρες, ανάλογα με τον τομέα. Κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εργάζεται πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα.

Εργασία Σαββατοκύριακου

Το δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής για εργασία Σάββατο και Κυριακή ανέρχεται στο 100% της κανονικής αμοιβής. Εξαρτάται από τη σύμβαση με τον εργοδότη.

Εργασία τη νύχτα

Το δικαίωμα σε πριμοδότηση νυχτερινής εργασίας κυμαίνεται από 45% – 50% του κανονικού μισθού. Εξαρτάται από τη σύμβαση με τον εργοδότη.

Διακοπές

Κάθε εργαζόμενος στις Κάτω Χώρες δικαιούται άδεια μετ’ αποδοχών. Ισχύει το νόμιμο ελάχιστο όριο του τετραπλάσιου τουλάχιστον αριθμού ωρών της εβδομάδας εργασίας ανά έτος. Οι περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπουν επίσης υψηλότερο αριθμό. Για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αυτό είναι γενικά 20-30 ημέρες. Ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών σας, δικαιούστε ένα ελάχιστο επίδομα αδείας 8%, γνωστό ως “επίδομα αδείας”.

13. και 14ος μισθός

Στις Κάτω Χώρες, η πληρωμή 13. και ο 14ος μισθός δεν δίνεται από το νόμο. Το αν θα λάβετε οικονομικό μπόνους εξαρτάται από τον εκάστοτε εργοδότη.

Άδεια ασθενείας (αναρρωτική άδεια)

Κάθε εργαζόμενος με ολλανδική σύμβαση δικαιούται άδεια ασθενείας, χωρίς να διευκρινίζεται για πόσες ημέρες. Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, σε περίπτωση ασθένειας του εργαζομένου, ο εργοδότης συνεχίζει να καταβάλλει τουλάχιστον το 70% των μισθών (για 104 εβδομάδες – δύο χρόνια). Τα πιστοποιητικά ανικανότητας προς εργασία που εκδίδονται από σλοβάκο θεράποντα ιατρό πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στον εργοδότη. Στην περίπτωση των ανέργων, αντίστοιχα. τα άτομα των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λήξει και τα οποία εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να εργαστούν λαμβάνουν κρατική παροχή. Οι θεράποντες ιατροί στις Κάτω Χώρες δεν εκδίδουν πιστοποιητικά ανικανότητας προς εργασία για λόγους απασχόλησης ή ασφάλισης, αλλά μόνο για λόγους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Οικογενειακά επιδόματα

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού σας (0-5 ετών = 249,31€). Τα επιδόματα τέκνων είναι υψηλότερα μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 6 ετών (6-11 ετών = 302,74 €). Η αξία του επιδόματος θα αυξηθεί εκ νέου όταν το παιδί σας συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών (12-17 ετών = 356,16 €). Το επίδομα τέκνων στις Κάτω Χώρες καταβάλλεται ανά τρίμηνο, δηλ. κάθε τρεις μήνες.

Προσαυξήσεις για αργίες

Το δικαίωμα στο επίδομα αδείας κυμαίνεται από 50% έως 100%. Εξαρτάται από τη σύμβαση με τον εκάστοτε εργοδότη. Οι ολλανδικές αργίες περιλαμβάνουν:

Πρωτοχρονιά – 1. Ιανουάριος

Μεγάλη Παρασκευή (κινητή γιορτή)

Δευτέρα του Πάσχα (κινητή γιορτή)

Γενέθλια της Βασίλισσας – 27. Απρίλιος

Ημέρα Απελευθέρωσης – 5. Μάιος (μία φορά κάθε πέντε χρόνια)

Ανάληψη του Κυρίου (κινητή γιορτή)

Πεντηκοστή (κινητή γιορτή)

Χριστουγεννιάτικες διακοπές – 25. και 26 Δεκεμβρίου

Επίδομα μητρότητας/γονικού επιδόματος

Η άδεια μητρότητας που δικαιούται η μητέρα διαρκεί 16 εβδομάδες. Μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τις 6 εβδομάδες, αλλά όχι αργότερα από 4 εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο τοκετό και συνεχίζεται μετά τον τοκετό μέχρι τις 16 εβδομάδες που αναφέρονται παραπάνω. Εάν δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται στο ύψος του μισθού της μητέρας. Το μέγιστο ημερομίσθιο είναι 223,40 ευρώ. Και οι δύο γονείς δικαιούνται γονική άδεια εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστον ένα έτος και φροντίζουν παιδί κάτω των 8 ετών.

Συνταξιοδότηση

Στη χώρα όπου ζείτε και εργάζεστε σήμερα, μπορείτε να λάβετε σύνταξη μόνο όταν φτάσετε στην ηλικία συνταξιοδότησης. Η σύνταξή σας στις Κάτω Χώρες υπολογίζεται από τον πρώτο πυλώνα από την ηλικία των 67 ετών. Δικαιούστε 2% της πλήρους σύνταξής σας για κάθε έτος υπηρεσίας. Μετά από 50 χρόνια διαμονής στις Κάτω Χώρες, δικαιούστε πλήρη σύνταξη.