Η εξέλιξη και η αλλαγή είναι μέρος της ζωής για τις εταιρείες που έχουν όραμα να προχωρήσουν μπροστά. Η καινοτομία είναι σημαντική για την κοινωνία, διότι μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Συνολικά, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρείας και υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Η εταιρεία μας είναι μία από αυτές που είναι πάντα σε κίνηση, επειδή μας ενδιαφέρει η ικανοποίηση των εργαζομένων μας. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να εισαγάγουμε μια νέα παροχή – μια συνεισφορά για το μάθημα της νοσηλευτικής .

Μάθημα στην απαιτούμενη ποιότητα

Θα χορηγήσουμε επίδομα έως 200 ευρώ στο προσωπικό φροντίδας για να παρακολουθήσει ένα αναγνωρισμένο σεμινάριο φροντίδας. Όλοι οι φροντιστές που απασχολούνται μέσω της εταιρείας μας με σλοβακική σύμβαση εργασίας μπορούν να επωφεληθούν από την επιστροφή των χρημάτων του μαθήματος. Επομένως, είναι μια ευκαιρία για τις νταντάδες που εργάζονται στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες ή το Βέλγιο. Ωστόσο, το μάθημα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται ότι η διδασκαλία είναι υψηλής ποιότητας και ότι ο απόφοιτος παίρνει πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και χρήσιμες στην εργασία του. Η συνολική χρονική δέσμευση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 220 ώρες, δηλαδή περίπου 5-6 εβδομάδες. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη και τακτική παρακολούθηση του μαθήματος χωρίς παραλείψεις, ώστε να μη χάσει ο σπουδαστής τίποτα από όσα θα καλυφθούν. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα στη χώρα σας.

Είναι επίσης απαραίτητο το μάθημα να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος, όπου ο φροντιστής δοκιμάζει τις αποκτηθείσες γνώσεις σε συγκεκριμένα παραδείγματα σε πρότυπες καταστάσεις. Το μάθημα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εργασιακή εμπειρία σε εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων. Στο τέλος των μαθημάτων, πρέπει να επιτύχετε σε εξετάσεις που αποτελούνται από γραπτή εξέταση και πρακτική άσκηση. Ένα επαρκές μάθημα με την απαιτούμενη ποιότητα είναι, για παράδειγμα, ένα μάθημα που καλύπτει Ερυθρός Σταυρός. Αυτός ο διεθνής οργανισμός λειτουργεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορούν να τον παρακολουθήσουν φροντιστές πολλών εθνικοτήτων. V Αθήνα θα ελέγξουμε ότι το μάθημα έχει την απαιτούμενη διαπίστευση και ότι το προσωπικό το έχει ολοκληρώσει στην απαιτούμενη έκταση και ποιότητα. Το δικαίωμα στο επίδομα θα γεννηθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση και συμπλήρωση 120 ημερών υπηρεσίας. Θα σας το παρέχουμε σε μια σειρά μαθημάτων εγκεκριμένων από εμάς.

Οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα προσόντα των φροντιστών θα αυξηθούν, επιτρέποντάς τους να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία. Μπορούν ακόμη και να υποβάλουν αίτηση για μια καλύτερα αμειβόμενη θέση εργασίας ή για μια θέση εργασίας που τους ταιριάζει καλύτερα και να έχουν πιθανότητες να την πάρουν πιο γρήγορα. Φροντιστές με καλή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ a αναφορές καθώς και ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ενός πιστοποιημένου μαθήματος θα τους βάλει ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, ο οποίος αυξάνεται στην αγορά εργασίας. Το έγγραφο που θα λάβουν θα μείνει μαζί τους για πάντα και θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην επόμενη εργασία τους, όταν δεν θα εργάζονται μέσω εμάς.

Είναι μια μορφή συμπληρωματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία θα βοηθήσει τον φροντιστή να εξελιχθεί επαγγελματικά. Επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τη δουλειά του. Το μάθημα επικεντρώνεται στις επαγγελματικές γνώσεις και βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας. Εκτός από την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και την τον σωστό τρόπο ζωής περιλαμβάνει επίσης τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης του άγχους, τα οποία είναι σημαντικά, ιδίως κατά τη διάρκεια απροσδόκητων ή κρίσιμων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν.

Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων

Το μάθημα της νοσηλευτικής παρέχει στους νοσηλευτές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη φροντίδα ασθενών με ειδικές ανάγκες, όπως οι ασθενείς με άνοια ή με ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι γνώσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς τους επιτρέπουν να παρέχουν καλύτερης ποιότητας φροντίδα και να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους. Ταυτόχρονα, το μάθημα παρέχει στους φροντιστές τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους. Γνωρίζουν πώς να εκτελούν βασικές εργασίες υγιεινής, να χορηγούν φάρμακα, να εργάζονται με καθετήρα, με ανυψωτική συσκευή ή να τοποθετούνται σωστά σε περίπτωση που συναντήσουν ακίνητους ασθενείς. Αυτό θα διευκολύνει την εργασία τους και θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και υπεύθυνη απόδοση. Οι ίδιοι θα αισθάνονται πιο άνετα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.