Det är viktigt att ha ett välbetalt arbete, och det är en av anledningarna till att många av oss har arbetat i flera EU-länder. Den ekonomiska förvaltningen är också mycket viktig. Vi vet alla detta och försöker bygga upp en ekonomisk reserv, övervaka våra utgifter och undvika onödiga inköp. Men hur ofta tänker vi på pensionen och vid vilken ålder ska vi börja? Viktigast av allt: hur hanterar vi pensionsfrågor när vi har arbetat i flera länder?

Den demografiska krisen i Europa är faktiskt inget nytt – den började för ungefär 50 år sedan. När detta kombineras med en åldrande befolkning blir problemet ännu större. Enkelt uttryckt finansieras det statliga pensionssystemet och tjänstepensionerna (pelarna 1 och 2) genom skatter som betalas av arbetstagare och arbetsgivare. Med färre människor i arbete och fler som går i pension fungerar systemet inte längre som det borde.

När tiden är inne vill vi naturligtvis dra nytta av följande 1. och pelare 2. Ta reda på hur du kan få pension om du har arbetat i mer än ett EU-land. Tyvärr kommer dessa medel kanske inte att räcka till för att täcka våra behov på grund av den demografiska krisen. Och på grund av inflationen är det inte heller särskilt bra att lägga pengar under kudden.

Är det ett bra val att investera på egen hand?

Investering är det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet att spara. Tyvärr är investeringar förenade med risker. Den uppenbara är att priset på den produkt eller aktie som du investerar i kan sjunka. Sedan 1987 har aktiemarknaden kraschat sju gånger, och intervallerna mellan dessa krascher blir allt kortare. Med tanke på den rådande ekonomiska situationen i EU kan du dessutom aldrig veta om den plattform du använder för handel går i konkurs och dess tillgångar (tillsammans med dina pengar) fryses.

Tredje pelaren eller kompletterande pensionssparande

Många, om inte de flesta EU-länder har ett system för kompletterande pensionssparande. Med några få undantag är det frivilligt. Det fungerar i princip som ett sparkonto. Om du anmäler dig till ett sådant system går en liten del av din lön till ditt sparande varje månad. På så sätt kan du se till att du har tillräckligt med pengar när du går i pension utan att offra för mycket. Till skillnad från investeringar är det mycket säkrare och därför det mest logiska valet.

Vad händer med mitt tilläggspensionssparande om jag flyttar till ett annat EU-land?

För det första behöver du inte oroa dig för att teckna en tilläggspension, även om du flyttar till ett annat land. Även om reglerna och bestämmelserna är något annorlunda. I de flesta fall har du dock flera alternativ. Många länder erbjuder förtida uttag, överföring eller andra alternativ, vilket innebär att det är bäst att anmäla sig så tidigt som möjligt, vilket leder till en högre pension.

Pan-europeisk personlig pension (PEPP)

Människor rör sig otroligt mycket mellan EU-länderna. Eftersom det är komplicerat att ta ut eller överföra pensionssparande i förtid till ett annat land infördes PEPP. Den erbjuder allt som standard 3. pelaren – eller ännu mer, samtidigt som man tar itu med rörlighetsproblemet. Med ett PEPP behöver man inte flytta eftersom man kan investera i exakt samma produkt som man investerade i efter flytten.

PEPP kompletterar befintliga nationella pensionssystem och erbjuder många fördelar, t.ex. öppenhet och skydd av investerat kapital. Öppenhet uppnås genom att tillhandahålla relevant information samt kostnader, avgifter och regelbundna redogörelser.

Den kommer att erbjudas av finansiella institut som investeringsbolag, kreditinstitut, tjänstepensionsinstitut och andra. Dessa institut behöver dock en licens för att garantera säkerheten i deras finanser.

Hur reagerar Athena på detta?

Om man tänker efter är det enklaste sättet att lösa pensionsfrågan och få tillräckligt med pengar att investera i kompletterande sparande att arbetsgivarna betalar sina anställda mer. Det är precis vad vi gör. Varje kvartal ser vi över lönerna för vårdpersonalen som arbetar hos oss, vilket resulterar i flera löneökningar per år! Och våra tjänster slutar inte där. Närhelst våra kunder behöver information, hjälp eller råd om pensioner eller pensionering – oavsett om det handlar om standard- eller tilläggspension – är vi alltid redo att hjälpa till.

Sammanfattningsvis finns det ingen bättre tidpunkt än nu för att börja lägga undan pengar för kompletterande pensionssparande. Om du flyttar till ett annat EU-land påverkar det inte längre din pension och du kan resa fritt – oavsett om du bara vill börja om på nytt eller om du söker ett bättre jobb.

Investerar du redan i en tilläggspension? Om inte, planerar du att börja? Dela din pensionsplanering med oss i kommentarsfältet nedan.