Koje uslove poslodavci stvaraju za bolje zdravlje na radu?

5 ožujka, 2020|Categories: Osoblje, Tvrtke|

Prevencija se primenjuje u mnogim oblastima naših života. Poslodavac je dužan da primenjuje opšte principe prevencije kako bi se osigurala bezbednost i zdravlje na radnom mestu, uključujući informisanost, edukaciju i organizaciju rada i resursa. Zobraziť viac