Momentálne sa v rokoch 2014 až 2020 financuje pomocou eurofondov z programu Ľudské zdroje šesť národných projektov. Tieto projekty sú zamerané na všetky tri rizikové skupiny, a to mladých do 26 rokov, dlhodobo nezamestnaných a ľudí nad 50 rokov. Na projekty je vyhradených 280 miliónov eur. V ďalších rokoch pôjde na podporu vyše miliarda eur.

Rezort práce sa koncentruje na uplatnenie nezamestnaných a nie na určité sektory a odvetvia. Nesedelo by to ani s podmienkami štátnej pomoci čerpania eurofondov v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Je pravdepodobné, že sa vďaka projektom podporí a zamestná približne 90 tisíc nezamestnaných. Tieto eurofondy pomáhajú najmä mladým, dlhodobo nezamestnaným, ale aj starším ľuďom, ktorí si dlhšie nevedia nájsť zamestnanie.

Prvý projekt sa nazýva Praxou k zamestnaniu. Je to projekt, ktorý by mal dať takmer 16 tisíc mladým ľuďom to, čo im škola nedala, čiže prax. Na základe projektových podmienok môžu zamestnávatelia požiadať úrad práce o príspevok na absolventa na mentorované zapracovanie a prax.

Druhý program – Absolventská prax štartuje zamestnanie – umožňuje zamestnávateľovi získať príspevok pre absolventa na uhradenie zdravotných a sociálnych odvodov, ktorý pred tým uňho vykonával prax a zamestnal ho. Podmienkou však je, že absolventa musí zamestnať na plný úväzok na minimálne 9 mesiacov, ale úrad práce mu bude príspevok poskytovať len pol roka.

Eurofondy môžu taktiež pomôcť mladým nezamestnaným pri podnikaní. Pomôžu im začať podnikať. Na rozbehnutie môžu od úradu práce dostať príspevok, ak budú podnikať minimálne dva roky. Na tento projekt je vyčlenených 50 miliónov eur pre 10 tisíc ľudí.

Taktiež šancu na zamestnanie by mali dostať aj nezamestnaní vyše roka. Na projekt je vyčlenených asi 50 miliónov eur, pre viac ako 10 tisíc nezamestnaných. Je to podpora verejného zamestnávania, pričom zamestnávateľom môže byť samospráva, nezisková organizácia alebo nadácia.

Piaty program – Cesta z kruhu nezamestnanosti – sa zameriava na dlhodobo nezamestnaných. Pre tento program je tiež vyčlenených 50 miliónov eur pre vyše 7 tisíc ľudí. Podmienkou je, že zamestnávateľ ich musí zamestnať na minimálne 15 mesiacov na plný alebo polovičný úväzok.

Posledný projekt – Chceme byť aktívni na trhu práce – sa orientuje na nezamestnaných ľudí nad 50 rokov. Zamestnávateľovi, ktorý dá prácu nezamestnanému v tomto veku minimálne na rok, úrad práce uhradí sociálne a zdravotné odvody za tohto zamestnanca. Na tento projekt je vyhradených asi 30 miliónov eur pre vyše 5 tisíc ľudí v tomto veku.