Vzhledem k tomu, že populace v západní Evropě stále stárne, jsou pečovatelské služby pro seniory, kteří potřebují péči, stále důležitější. Vlády v celé Evropské unii si tuto rostoucí potřebu uvědomují a zavádějí systémy příspěvků na péči, které seniorům a jejich rodinám poskytují finanční pomoc. V tomto článku porovnáváme výši finančních prostředků, které většina západoevropských zemí vyčleňuje na výdaje spojené s péčí, a objasňujeme tak různé úrovně podpory poskytované seniorům a jejich pečovatelům.

Německo

Německo je známé svým propracovaným systémem sociálního zabezpečení a jeho systém příspěvků na péčinení výjimkou. Země nabízí příspěvek na péči známý jako “Pflegegeld“, který poskytuje finanční pomoc. Výše příspěvku závisí na úrovni potřebné péče a pohybuje se v rozmezí od přibližně 316 do 901 eur měsíčně.

Francie

Ve Francii se tento příspěvek nazývá “Allocation personnalisée d’autonomie”(APA). Je závislá na majetkových poměrech a liší se v závislosti na stupni závislosti seniora. Měsíční částka se může pohybovat v rozmezí od 400 do 1 700 eur, což představuje významnou kompenzaci výdajů.

Spojené království

Ve Spojeném království existuje dávka nazvaná Carer’s Allowance, která poskytuje finanční podporu pečovatelům kteří se alespoň 35 hodin týdně starají o osobu pobírající zvláštní dávky pro osoby se zdravotním postižením. Výše příspěvku se pohybuje od 69 do 104 eur týdně.

Nizozemsko

Nizozemsko má příspěvkový program známý jako “Persoonsgebonden Budget”(PGB). Tento program poskytuje oprávněným osobám měsíční rozpočet, který jim umožňuje zaměstnat pečovatelů podle vlastního výběru, včetně rodinných příslušníků. Výše příspěvku závisí na posouzení potřeb péče a může se pohybovat od přibližně 4 900 EUR měsíčně.

Švédsko

Švédsko poskytuje příspěvek na pečovatele prostřednictvím “Zákona o péči o starší osoby a osoby se zdravotním postižením” (LAG SFS). Výše příspěvku je závislá na majetkových poměrech a na úrovni potřebné péče. Měsíční částka činí více než 350 EUR, přičemž za zvláštních okolností jsou k dispozici další dávky.

Irsko

V Irsku se příspěvek na péči nazývá ” Carer‘s Benefit” nebo “Carer’s Allowance”. Jedná se o krátkodobý příspěvek pro pečovatelů poskytují péči na plný úvazek a nemohou pracovat mimo domov. Výše platby činí 219 eur týdně. Příspěvek na péči naproti tomu poskytuje dlouhodobou finanční podporu pečovatelům a testuje pečovatelům majetkové poměry. Částka, kterou může pečovatel obdržet, však může činit až 411 EUR. V Irsku se poskytuje dalších 42 EUR , pokud má pečovatel dítě mladší 12 let. Částka se zvyšuje na 50 eur, pokud má dítě více dětí.

Belgie

Belgie nabízí dotace prostřednictvím různých programů, jako je” Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden” a” Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” (THAB). Tyto příspěvky jsou podmíněny finančními prostředky a liší se v závislosti na úrovni potřebné péče a regionu, ve kterém pacient žije. Měsíční částky jsou v průměru nižší než 600 EUR, což představuje značnou pomoc.

Dánsko

Dánsko poskytuje příspěvky na péči prostřednictvím zákona o sociálních službách (Serviceloven). Výše příspěvku závisí také na poměrech a potřebách příjemce péče a na příjmu pečující osoby. Měsíční částka může přesáhnout 2 000 EUR.

Rakousko

Rakousko má příspěvkový systém zvaný ” Pflegegeld”. Výše příspěvku závisí na finanční situaci a úrovni potřebné péče. Měsíční částky se mohou pohybovat přibližně od 175 EUR do 1 879 EUR, v případě potřeby intenzivnější péče jsou částky vyšší.

Jak je vidět, vzhledem k neexistenci univerzální legislativy EU týkající se příspěvku na péči se přidělované částky značně liší i v zemích s podobnou úrovní ekonomického rozvoje. Některé země poskytují vyšší měsíční příspěvky, zatímco Spojené království, Irsko, Belgie, Dánsko a Rakousko nabízejí různou výši podpory na základě ověření a s ohledem na majetek, potřeby péče a příjmy. Nizozemsko a Švédsko se zaměřují na individuální rozpočty nebo příspěvky závislé na majetkových poměrech, které zajišťují, že finanční podpora je přizpůsobena individuálním potřebám.

Nejdůležitější však je, abyste pro tuto práci měli toho správného člověka. Péče není snadný úkol a ne každý se pro něj hodí. Stejně jako když onemocníte, navštívíte lékaře nebo když se vám porouchá auto, měli byste se obrátit na odborníka, pokud jde o zdraví a pohodu vašich starších příbuzných. Společnost Atena, která má patnáctileté zkušenosti a tisíce spokojených klientů, je tu pro vás. A naše práce nespočívá jen ve vyhledání vhodného pečovatele – jsme vám k dispozici po celou dobu procesu a vyřešíme jakýkoli problém, který se může vyskytnout.