21 08, 2022

Ett nytt Volvo-företag på väg till östra Slovakien

augusti 21st, 2022|Categories: Företag, Arbetsmarknad|

Det svenska bilföretaget Volvo kommer till östra Slovakien. Den tredje anläggningen i Europa kommer att ge tusentals nya arbetstillfällen, minska arbetslösheten och förbättra livskvaliteten i regionen. Volvo kommer att bli det femte bilföretaget i Slovakien, men det kommer att vara unikt när det gäller att tillverka elbilar, som är bilindustrins framtid.

11 09, 2020

Vad skiljer människor som bara drömmer från dem som kan göra något?

september 11th, 2020|Categories: Företag, Arbetsmarknad|

Steve Jobs är en av de mest framstående personerna inom datorbranschen. Många beundrade hans visionära visioner. Men även han kände till stunder då hans inspiration var på noll. I den situationen hade han några vanor som hjälpte honom att få igång sin kreativitet.

31 03, 2020

Hur mycket kommer ekonomin att förändras under en COVID-19-pandemi?

mars 31st, 2020|Categories: Företag, Arbetsmarknad|

Så sent som i slutet av förra året trodde analytiker att aktierna på tillväxtmarknaderna skulle gynnas av en lösning på handelstvisterna och av impulsen från den kinesiska penningpolitiken och att de skulle stiga kraftigt. Europeiska aktier borde i sin tur ha gynnats av bättre Brexit-besked och förhoppningar om en ”grön” ekonomisk politik.

6 02, 2020

Känner du dina anställda väl?

februari 6th, 2020|Categories: Företag, Arbetsmarknad|

Ett hett ämne i dag är generationsklyftan på arbetsplatsen. Varje generation har olika vanor, förmågor, förväntningar och krav. På grund av dessa skillnader uppstår ofta spänningar på arbetsplatsen, vilket inte bara påverkar de mellanmänskliga relationerna negativt, utan även den allmänna atmosfären i företaget och de anställdas produktivitet.

8 01, 2020

Hur kommer Brexit att påverka arbetsmarknaden i Europeiska unionen?

januari 8th, 2020|Categories: Företag, Arbetsmarknad|

Efter brexit, som vi förväntar oss för andra året i Europeiska unionen, kommer det att ske stora förändringar i den gemensamma handelns funktionssätt och i rörligheten för människor, varor och tjänster. Kommer arbetsgivarna att gynnas av Brexit? Vilka är de negativa och positiva aspekterna av att Storbritannien lämnar Europeiska unionen?