Ако искаме да реализираме професионалния си потенциал, трябва да се развиваме. Но при толкова много възможности е трудно да изберете откъде да започнете. Най-доброто решение ли е да отида в университет и да продължа обучението си? Трябва ли да започнем да посещаваме курсове в различни области? Това може да са добри варианти. Тези умения обаче (наричани още „трудни умения“) обикновено не са универсални и се отнасят за определен вид работа или област. Затова е много по-лесно да се съсредоточите върху меките умения.

Каква е разликата между „меките“ и „твърдите“ умения?

Терминът „трудни умения“ често се използва за обозначаване на специфични за работата технически умения. Твърдите умения се придобиват чрез формално образование, програми за обучение или професионален опит. Примери за трудни умения са умението да се използва компютърна програма, да се говори чужд език или да се работи с оборудване или машини – например подемни съоръжения. От друга страна, меките умения се отнасят до личните качества, навици и социални умения, които помагат на хората да работят добре с другите, да общуват ефективно и да управляват себе си и работата си.

Защо са важни?

Меките умения стават все по-важни на днешния пазар на труда, където повечето професии изискват определено ниво на взаимодействие с други хора. Независимо дали работите в сферата на обслужването на клиенти, продажбите, управлението или като болногледач, способността ви да общувате, да си сътрудничите и да изграждате взаимоотношения с другите ще играе важна роля за вашия успех.

Меките умения са важни за всяка работа, основана на взаимодействието, тъй като помагат на хората да установят положителни взаимоотношения с колеги, клиенти и потребители. Например ефективните комуникационни умения могат да помогнат за предотвратяване на недоразумения и конфликти. Други меки умения, които са от съществено значение за повечето работни места, включват способността за ефективно управление на времето, добра работа под напрежение, адаптиране към променящите се обстоятелства и поемане на инициатива.

Как меките умения ни помагат да се развиваме професионално?

Освен че помагат на хората да се справят по-добре на настоящата си работа, меките умения могат да им помогнат и да напреднат в кариерата. Например, ако кандидатствате за повишение, способността ви да общувате ефективно, да управлявате добре времето си и да работите добре с другите може да ви отличи от другите кандидати.

Освен това меките умения могат да ви помогнат да постигнете по-голяма сигурност на работното място. Те могат също така да ви помогнат да си изградите положителна репутация, която ще ви направи по-привлекателен кандидат за бъдещи възможности за работа.

Могат ли меките умения да бъдат по-важни от твърдите умения?

В много професии комуникацията е неразделна част от живота. Например, болногледачи се справят много по-добре с работата си, ако имат меки умения и ние в обществото Атена можем ясно да потвърдим това благодарение на нашия 14-годишен опит в тази област. Тъй като умеят да общуват добре и са адаптивни, те осигуряват по-голямо удобство на пациентите си. Това означава, че пациентът е много по-удовлетворен и има желание да работи с тях. Референциите също могат да осигурят качествено обслужване. Ако не знаете колко важни са те, можете да намерите повече информация за тук.

Как да придобием меки умения?

Развиването на тези умения изисква постоянни усилия, практика и готовност да приемате обратна връзка и да правите промени. Развиването на меки умения може да не е лесно. Можете обаче да го постигнете с позитивно мислене и упорита работа. Ето 8 подходящи начина за развиване на меки умения:

  1. Практикувайте активно слушане, за да подобрите уменията си за общуване.
  2. Научете се да управлявате времето си ефективно, като определяте приоритети и съставяте график.
  3. Развивайте емпатия и емоционална интелигентност, като се опитвате да разбирате и да се свързвате с другите.
  4. Фокусирайте се върху изграждането на доверие и взаимоотношения с колегите, като бъдете честни и надеждни.
  5. Усъвършенствайте уменията си за разрешаване на конфликти, като се научите как да водите трудни разговори и да намирате взаимни компромиси.
  6. Упражнявайте се в публично говорене винаги, когато имате възможност да подобрите уменията си за представяне.
  7. Развивайте творческите си способности, като търсите нови предизвикателства и предлагате иновативни решения.
  8. Непрекъснато търсете обратна връзка и анализирайте работата си, за да идентифицирате областите, в които трябва да се подобрите и развиете.

В компанията Атена сме наясно с важността на т.нар. меки умения в днешния професионален свят. Ето защо се стремим непрекъснато да подобряваме не само уменията и знанията си, но и меките си умения, за да предоставяме възможно най-добрите услуги на нашите клиенти и да изграждаме силни взаимоотношения, основани на доверие и открита комуникация.