• Transparentnosť platov v EÚ

    ЕС одобрява нови правила за прозрачност на заплатите

    Европейският съюз наскоро въведе нови правила за прозрачност на заплащането, за да се справи с разликата в заплащането на мъжете и жените и с цялостната прозрачност. Целта е да се даде възможност на служителите и да се насърчи равното третиране в целия ЕС.

Най-нови публикации в нашия блог

Видеоблогове