• Výkyvy počasia

    Временски флуктуации: како тие влијаат на постарите лица

    Бидете информирани и подготвени да ги заштитите постарите лица во ваша грижа од ризици поврзани со временските услови со практични упатства и стручно знаење. Нашиот водич чекор-по-чекор обезбедува важни совети и стратегии за старателите за да се осигураат безбедноста и благосостојбата на нивните најблиски во секое време од годината.

Најнови објави на нашиот блог