• Transparentnosť platov v EÚ

    BE ka miratuar rregullat e reja të transparencës së pagave

    Bashkimi Evropian ka prezantuar së fundmi rregullore të reja për transparencën e pagave për të adresuar hendekun gjinor të pagave dhe transparencën e përgjithshme. Qëllimi është të forcohet pozita e punonjësve dhe të promovohet trajtimi i barabartë i tyre në të gjithë BE-në.

Postimet më të fundit në blogun tonë

Blog video