• Transparentnosť platov v EÚ

    EU đã thông qua các quy tắc minh bạch tiền lương mới

    Liên minh Châu Âu gần đây đã đưa ra các quy định mới về minh bạch tiền lương để giải quyết khoảng cách tiền lương theo giới tính và tính minh bạch tổng thể. Mục đích là củng cố vị thế của nhân viên và thúc đẩy đối xử bình đẳng với họ trên toàn EU.

Bài viết mới nhất trên blog của chúng tôi

Blog video