• Transparentnosť platov v EÚ

    EU hyväksyy uudet palkkojen avoimuutta koskevat säännöt

    Euroopan unioni on hiljattain ottanut käyttöön uusia palkkojen avoimuutta koskevia säännöksiä, joilla pyritään puuttumaan sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja yleiseen avoimuuteen. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja edistää yhdenvertaista kohtelua kaikkialla EU:ssa.

Uusimmat viestit blogissamme

Videoblogit