Στο ταξίδι της επαγγελματικής ζωής, η “ανάπτυξη της καριέρας” μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν ως υψηλότερο μισθό, άλλοι ως απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να το βλέπουν ακόμη και ως αυξημένη ευθύνη ή πιο σημαντικό ρόλο στον οργανισμό τους. Όπως και να το ορίσετε, όλοι επιθυμούν την ανάπτυξη. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν αν αισθάνεστε στάσιμοι;

Είδη επαγγελματικής εξέλιξης:

  • Υψηλότερος μισθός:

Η αύξηση του εισοδήματος σημαίνει εγγενώς την αναγνώριση της μεγαλύτερης αξίας και συμβολής σας στον οργανισμό. Η ανοδική τάση του μισθού σας είναι συχνά η πιο άμεση αντανάκλαση της ανάπτυξής σας. Όχι μόνο επικυρώνει τις προσπάθειές σας, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι ανταμείβεστε ανάλογα με τις δεξιότητες που αναπτύσσετε, την εμπειρία σας και τα πρότυπα της αγοράς.

  • Μάθηση και βελτίωση:

Η επαγγελματική ανάπτυξη δεν συνδέεται πάντα με οικονομικά οφέλη. Η διεύρυνση των οριζόντων σας με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την εκμάθηση νέων εργαλείων ή ακόμη και τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση των ανθρώπων, η διαπραγμάτευση και η επικοινωνία, μπορεί να είναι ανεκτίμητη. Η συνεχής μάθηση διασφαλίζει ότι παραμένετε επίκαιροι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτό θα σας κάνει να είστε ευπροσάρμοστοι και προνοητικοί για κάθε ομάδα.

  • Ανεβαίνοντας την εταιρική σκάλα:

Η άνοδος στις βαθμίδες ενός οργανισμού δεν αφορά μόνο την αλλαγή εργασιακών ρόλων. Πρόκειται για μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εταιρείας, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και την καθοδήγηση ομάδων για την επιτυχία. Κάθε σκαλοπάτι στη σκάλα αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης, της απόδοσής σας και της εμπιστοσύνης που σας δείχνει ο οργανισμός.

Συμβουλές για την επίτευξη επαγγελματικής ανάπτυξης:

  • Αυτοαξιολόγηση:

Η τακτική ενδοσκόπηση είναι απαραίτητη. Αφιερώστε χρόνο για να καταλάβετε τι σας κινεί, σε τι διαπρέπετε και σε ποιους τομείς μπορεί να χρειάζεστε προσοχή. Αυτός ο προσωπικός έλεγχος θα σας δώσει έναν οδικό χάρτη για το πού πρέπει να κατευθύνετε τις προσπάθειες ανάπτυξής σας.

  • Συνεχής μάθηση:

Ο κόσμος εξελίσσεται και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Αφιερώστε χρόνο για να διευρύνετε τις γνώσεις σας. Είτε μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, σεμιναρίων ή συνεδριών καθοδήγησης, να είστε πάντα σε θέση να μαθαίνετε. Αυτό όχι μόνο θα ενισχύσει τα διαπιστευτήριά σας, αλλά και θα διασφαλίσει ότι είστε πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων του κλάδου.

  • Δικτύωση:

Η οικοδόμηση επαγγελματικών σχέσεων είναι κάτι περισσότερο από την απλή ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δικτύου συναδέλφων του κλάδου που μπορούν να προσφέρουν γνώσεις, να παρουσιάσουν ευκαιρίες ή να παράσχουν συμβουλές. Η δικτύωση μπορεί να σας ανοίξει πόρτες που δεν γνωρίζατε καν ότι υπήρχαν.

  • Ζητήστε ανατροφοδότηση:

Η ανάπτυξη συχνά προέρχεται από την κατανόηση διαφορετικών προοπτικών. Συνεργαστείτε με συναδέλφους, προϊσταμένους, ακόμη και υφισταμένους για να λάβετε ανατροφοδότηση. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις μπορούν να προσφέρουν ανεκτίμητες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να βελτιωθείτε ή για τομείς που μπορεί να έχετε παραβλέψει.

  • Θέστε σαφείς στόχους:

Ο καθορισμός τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων σας δίνει μια αίσθηση κατεύθυνσης. Θα σας επιτρέψει να ευθυγραμμίσετε τις ενέργειές σας με τις φιλοδοξίες σας. Θέτοντας μετρήσιμα ορόσημα, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να παραμένετε παρακινημένοι.

Το πού εργάζεστε είναι εξίσου σημαντικό με το πόσο καλός είστε στη δουλειά σας.

Ωστόσο, το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξής σας. Ο σωστός εργοδότης ή συνεργάτης μπορεί είτε να υποστηρίξει είτε να εμποδίσει την ανάπτυξή σας. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά ένα πραγματικό, απτό αποτέλεσμα.

Στην Atena , κατανοούμε τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης. Δεν έχουμε ούτε έναν υπάλληλο που να λαμβάνει τον ίδιο μισθό με πέρυσι. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε μέλος της ομάδας μας θα βιώνει την ανάπτυξη, είτε ως άτομο είτε ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. Για όσους βλέπουν την απασχόληση ως ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα και όχι απλώς ως μια φευγαλέα φάση, η Atena είναι ο προορισμός σας. Αναπτυχθείτε μαζί μας και χτίστε το μέλλον μαζί.