Тъй като населението в Западна Европа продължава да застарява, услугите за възрастни хора, които се нуждаят от грижи, стават все по-важни. Правителствата в целия Европейски съюз признават тази нарастваща нужда и въвеждат схеми за помощи за попечителство, за да предоставят финансова помощ на възрастните хора и техните семейства. В тази статия сравняваме размера на средствата, които повечето западноевропейски държави отделят за разходи, свързани с грижи, като по този начин хвърляме светлина върху различните нива на подкрепа, предоставяна на възрастните хора и на болногледач за тях.

Германия

Германия е известна със своята усъвършенствана система за социална сигурност и нейната схема за помощи за попечителствоне прави изключение. Страната предлага надбавка за грижи, известна като„Pflegegeld“, която осигурява финансова помощ. Размерът на обезщетението зависи от степента на необходимите грижи и варира от около 316 до 901 евро на месец.

Франция

Във Франция това обезщетение е известно като„Allocation personnalisée d’autonomie“ (APA). Тя се определя от средствата и варира в зависимост от степента на зависимост на възрастния човек. Месечната сума може да варира от около 400 до 1700 евро, което представлява значителна компенсация на разходите.

Обединеното кралство

В Обединеното кралство съществува обезщетение, нареченоCarer’s Allowance, което предоставя финансова подкрепа на болногледач прекарват поне 35 часа седмично в грижи за лице, получаващо специални обезщетения за инвалидност. Размерът на обезщетението варира от 69 до 104 евро на седмица.

Нидерландия

Холандия има програма за принос, известна като, известна като„Бюджет на лицата“ (Persoonsgebonden Budget– PGB). Тази програма предоставя на правоимащите лица месечен бюджет, който им позволява да наемат болногледачи техен избор, включително членове на семейството. Размерът на обезщетението зависи от оценката на нуждите от грижа и може да варира от около 4900 евро на месец.

Швеция

Швеция предоставя надбавка за попечителство чрез„Закона за грижа възрастни хора и хора сувреждания“ (LAG SFS). Обезщетението се определя от размера на средствата и се базира на нивото на необходимите грижи. Месечната сума е над 350 , като при особени обстоятелства се предоставят допълнителни помощи.

Ирландия

В Ирландия обезщетението за полагане на грижи се нарича„обезщетение за полагане на грижи“ или„помощ за полагане на грижи„. Това е краткосрочно плащане за болногледачи полагащи грижи в пълен работен ден и не могат да работят извън дома. Размерът на плащането е 219 евро на седмица. От друга страна, надбавката за грижи осигурява дългосрочна финансова подкрепа на болногледач и проверка на средствата. Въпреки това сумата, която може да получи един болногледач, може да бъде до 411 евро. В Ирландия се отпускат още 42 евро , ако болногледач има дете под 12 години. Сумата се увеличава на 50 евро, ако детето има повече деца.

Белгия

Белгия предлага субсидии по различни схеми, като например„Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden“ и„Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden“ (THAB). Тези помощи са обвързани с размера на средствата и варират в зависимост от нивото на необходимите грижи и региона, в който живее пациентът. Месечните суми са средно под 600 евро, което представлява значителна помощ.

Дания

Дания предоставя надбавки за попечителствочрез своя „Закон за социалните услуги“ (Serviceloven). Размерът на обезщетението зависи също така от средствата и нуждите на лицето, за което се грижа , и от доходите на лицето, което полага грижи. Месечната сума може да надхвърля 2 000 EUR.

Австрия

В Австрия има система за вноски,наречена „Pflegegeld“. Размерът на обезщетението зависи от финансовото състояние и от степента на необходимите грижи. Месечните суми могат да варират от приблизително 175 до 1879 евро, като при необходимост от по-интензивни brigeсумите са по-високи.

Както се вижда, при липсата на универсално законодателство на ЕС относно надбавките за грижи, отпусканите суми се различават значително дори в страни със сходно ниво на икономическо развитие. В някои страни се предоставят по-високи месечни помощи, а в Обединеното кралство, Ирландия, Белгия, Дания и Австрия се предлагат различни нива на подпомагане въз основа на проверка и отчитане на имуществото, нуждите от brigeи доходите. Холандия и Швеция се фокусират върху индивидуалните бюджети или помощи, обвързани с размера на средствата, което гарантира, че финансовата подкрепа е съобразена с индивидуалните нужди.

Но най-важното е да имате подходящия човек за тази работа. Грижата не е лесна задача и не всеки е подходящ за нея. Както се обръщате към лекар, когато се разболеете, или ремонтирате автомобила си, когато се повреди, така и за здравето и благосъстоянието на възрастните си роднини трябва да се обърнете към професионалист. Компания Атена, която има петнадесетгодишен опит и хиляди доволни клиенти, е тук за вас. И това, което правим, не е само намиране на подходящ болногледач – ние сме на разположение по време на целия процес, за да разрешим всеки проблем, който може да възникне.