Keďže populácia v západnej Európe neustále starne, opatrovateľské služby pre seniorov, ktorí potrebujú starostlivosť, sú čoraz dôležitejšie. Vlády v celej Európskej únii si uvedomujú túto zvyšujúcu sa potrebu a zaviedli programy príspevkov na opateru s cieľom poskytnúť seniorom a ich rodinám finančnú pomoc. V tomto článku porovnáme výšku finančných prostriedkov, ktoré väčšina západoeurópskych krajín vyčlenila na výdavky súvisiace s opaterou, čím osvetlíme rozdielnu úroveň podpory poskytovanej seniorom a ich opatrovateľom.

Nemecko

Nemecko je známe svojím prepracovaným systémom sociálneho zabezpečenia a jeho program príspevkov na opateru nie je výnimkou. Táto krajina ponúka príspevok na opatrovanie známy ako „Pflegegeld„, ktorý poskytuje finančnú pomoc. Výška príspevku závisí od úrovne potrebnej starostlivosti a pohybuje sa približne od 316 do 901 eur mesačne.

Francúzsko

Vo Francúzsku je príspevok známy ako „Allocation personnalisée d’autonomie“ (APA). Je podmienený majetkovými pomermi a líši sa v závislosti od stupňa odkázanosti seniora. Mesačná suma sa môže pohybovať od približne 400 do 1 700 eur, čo predstavuje výraznú kompenzáciu výdavkov.

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo má príspevok s názvom „Carer’s Allowance„, ktorý poskytuje finančnú podporu opatrovateľom, ktorí sa aspoň 35 hodín týždenne starajú o osobu poberajúcu osobitné dávky pre zdravotne postihnutých. Výška príspevku sa pohybuje od 69 do 104 eur týždenne.

Holandsko

Holandsko má program príspevkov známy ako „Persoonsgebonden Budget“ (PGB). Tento program poskytuje oprávneným osobám mesačný rozpočet, ktorý im umožňuje zamestnať opatrovateľov podľa vlastného výberu vrátane rodinných príslušníkov. Výška príspevku závisí od posúdenia potrieb starostlivosti a môže sa pohybovať približne od 4 900 eur mesačne.

Švédsko

Švédsko poskytuje príspevok na opatrovateľa prostredníctvom „Zákona o starostlivosti o starších ľudí a zdravotne postihnutých“ (LAG SFS). Príspevok je závislý od majetkových pomerov a vychádza z úrovne potrebnej starostlivosti. Mesačná suma je vyše 350 eur, pričom v prípade osobitných okolností je možné získať ďalšie dávky.

Írsko

V Írsku sa príspevok na opatrovanie nazýva „Carer’s Benefit“ alebo „Carer’s Allowance„. Ide o krátkodobú platbu pre opatrovateľov, ktorí poskytujú starostlivosť na plný úväzok a nemôžu pracovať mimo domácnosti. Výška platby je 219 eur týždenne. Na druhej strane, príspevok na opatrovanie poskytuje dlhodobú finančnú podporu opatrovateľom a skúmajú sa majetkové pomery. Finančné prostriedky, ktoré môže opatrovateľ dostať, však môžu dosiahnuť až 411 eur. V Írsku sa poskytuje ďalších 42 eur, ak má opatrovateľ dieťa mladšie ako 12 rokov. Suma sa zvyšuje na 50 eur, ak má detí viac.

Belgicko

Belgicko ponúka dotácie prostredníctvom rôznych systémov, ako napríklad „Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden“ a „Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden“ (THAB). Tieto príspevky sú závislé od finančných prostriedkov a líšia sa v závislosti od úrovne potrebnej starostlivosti a regiónu, v ktorom pacient býva. Mesačné sumy sú v priemere nižšie ako 600 eur, čo predstavuje značnú pomoc.

Dánsko

Dánsko poskytuje príspevky na opateru prostredníctvom svojho „zákona o sociálnych službách“ (Serviceloven). Príspevok je tiež závislý od majetkových pomerov a potrieb príjemcu starostlivosti a príjmu opatrovateľa. Mesačná suma môže presiahnuť viac ako 2 000 eur.

Rakúsko

Rakúsko má príspevkový systém „Pflegegeld„. Príspevok je závislý od majetkových pomerov a úrovne potrebnej starostlivosti. Mesačné sumy sa môžu pohybovať približne od 175 do 1 879 eur, pričom pri potrebe intenzívnejšej starostlivosti sú vyššie.

Ako vidíte, vzhľadom na neexistenciu univerzálnej legislatívy EÚ týkajúcej sa príspevku na opatrovanie sa pridelené sumy výrazne líšia aj v krajinách s hospodárstvom na podobnej úrovni vyspelosti. Niektoré krajiny majú tendenciu poskytovať vyššie mesačné príspevky, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo, Írsko, Belgicko, Dánsko a Rakúsko ponúkajú rôznu úroveň podpory na základe overovania a zohľadňovania majetkových pomerov, potrieb starostlivosti a príjmov. Holandsko a Švédsko sa zameriavajú na individuálne rozpočty alebo príspevky zohľadňujúce majetkové pomery, čím sa zabezpečuje, že finančná podpora je prispôsobená individuálnym potrebám.

Najdôležitejšie však je, aby ste mali správnu osobu na túto prácu. Opatrovanie nie je ľahká úloha a nie každý je na ňu vhodný. Tak ako navštívite lekára, keď ochoriete, alebo dáte auto do servisu, keď sa pokazí, mali by ste sa obrátiť na odborníka, keď ide o zdravie a pohodu vašich starších príbuzných. Spoločnosť Atena, ktorá má za sebou pätnásť rokov skúseností a tisíce spokojných klientov, je tu pre vás. A to, čo robíme, nie je len nájdenie vhodného opatrovateľa – sme k dispozícii počas celého procesu, aby sme vyriešili akýkoľvek problém, ktorý môže nastať.