7 09, 2023

Zahradnícke aktivity v interiéri pre seniorov: Zlepšenie duševného zdravia

7 septembra, 2023|Kategórie: Klienti, Ošetrovateľstvo|

Záhradníctvo v interiéri ponúka seniorom jedinečnú kombináciu kognitívnych, emocionálnych a sociálnych výhod. Táto aktivita slúži ako terapeutický prostriedok, od zníženia stresu po zlepšenie nálady, a dodáva prírode liečivý nádych.

17 08, 2023

Uvedomovanie si a rešpektovanie kultúry iných – je to niečo, na čom v skutočnosti nezáleží, alebo je to kľúč k budovaniu hlbokých vzťahov?

17 augusta, 2023|Kategórie: Klienti, Ošetrovateľstvo|

Vydanie sa na medzinárodnú cestu opatrovateľstva si vyžaduje viac než len lekárske znalosti. Ponorte sa do sveta kultúrnej citlivosti, skúmajte jedinečné chute rôznych národov a hlbokú úlohu, ktorú zohrávajú pri formovaní skúseností s opatrovaním.

10 08, 2023

Búranie mýtov o 24-hodinovej starostlivosti o starších ľudí:

10 augusta, 2023|Kategórie: Klienti, Ošetrovateľstvo|

Náš článok objasňuje problematiku 24 hodinovej starostlivosti o seniorov prostredníctvom vyvrátenia bežných mýtov, aby opatrovatelia mali jasnú predstavu o svojej úlohe a dôveru v ňu. Objavte skutočnú podstatu opatrovateľstva v domácnosti, od významu pojmu "24 hodín denne, 7 dní v týždni" až po dynamiku domácej starostlivosti.

7 08, 2023

Pochopenie a zvládanie vyhorenia opatrovateľov

7 augusta, 2023|Kategórie: Klienti, Ošetrovateľstvo|

Článok zdôrazňuje významný, ale často prehliadaný problém vyhorenia opatrovateľov - vyčerpávajúci stav vyplývajúci z dlhodobej starostlivosti. Opisuje, ako sa takéto vyhorenie prejavuje, vrátane pocitu preťaženia, ťažkostí so spánkom, častých chorôb alebo nezáujmu o predtým obľúbené činnosti. Článok navrhuje praktické opatrenia, ako je udržiavanie fyzického zdravia, členstvo v podporných skupinách, venovanie sa osobným koníčkom a včasné vyhľadávanie pomoci.