Firmy

Home/Firmy
6 02, 2020

Poznáte svojich zamestnancov dobre?

6 februára, 2020|Categories: Firmy, Pracovný trh|

Horúcou témou dnešnej doby sú generačné rozdiely na pracovisku. Každá generácia má iné návyky, schopnosti, očakávania, ale aj nároky. Kvôli týmto odlišnostiam často vzniká na pracovisku napätie, ktoré sa negatívne prejaví nielen na medziľudských vzťahoch, ale aj na celkovej atmosfére v spoločnosti či produktivite zamestnancov.

22 10, 2019

Mobilita pracovnej sily v roku 2020

22 októbra, 2019|Categories: Firmy, Personalistika, Pracovný trh, Zamestnanci|

Mobilita pracovnej sily je jedným zo základných východísk štrukturálnej nezamestnanosti, ktorá môže signalizovať vysoký počet neobsadených pracovných miest v čase, keď je veľký počet nezamestnaných pracovníkov. Avšak, vysoká miera nezamestnanosti môže všeobecne pôsobiť negatívne na mobilitu pracovnej sily, pretože v ľuďoch vzrastajú obavy a neistota z nájdenia si nového alebo udržania terajšieho pracovného miesta. 

16 10, 2019

Kto je lepší a kto najlepší zamestnanec ? Je to Slovák, Rumun alebo Bulhar ?

16 októbra, 2019|Categories: Firmy, Zamestnanci|

Z demografického hľadiska a vekovej štruktúry obyvateľstva krajín ako Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko a Maďarsko čo sú krajiny, ktorých obyvatelia často pracovne migrujú do krajín Západnej Európy, vyplýva jasná demografická charakteristika. Najviac obyvateľov v daných krajinách je rozpätí 35 – 44 rokov, čo sa pokladá za jedno z pracovne najproduktívnejšie vekové obdobie populácie. Všetky tieto

16 10, 2019

10 najčastejších rizík spolupráce s neprofesionálnymi zahraničnými agentúrami

16 októbra, 2019|Categories: Firmy, Personalistika, Zamestnanci|

Kvalitný personál je vašim najväčším majetkom a je nevyhnutné mať tých správnych ľudí na správnych pozíciách. Spolupracujete pri nábore s externou agentúrou ? Vyvarujte sa tým neporfesionálnym, spolupráca s ktorými môže priniesť dané najčastejšie riziká: