2 09, 2022

Opatrovateľská služba – prečo využiť legálny spôsob?

2 septembra, 2022|Kategórie: Ošetrovateľstvo, Poradňa, Klienti|

Ak využijete služby legálnej opatrovateľskej služby, svojmu blízkemu, o ktorého sa treba postarať, zabezpečíte spoľahlivého a dôveryhodného človeka s primeranou a vhodnou opaterou. Vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam, problémom so zákonom a sankciám, ktoré by nastali, ak by ste zamestnali opatrovateľa načierno.

25 05, 2017

Špekulanti už ľudí nepodvedú tak ľahko. Pracovné agentúry musia byť zodpovedné

25 mája, 2017|Kategórie: Pracovné prostredie, Poradňa|

Zaplatia mi za moju prácu? Budú ku mne féroví? Dostanem toľko, koľko kmeňový zamestnanec? To sú najčastejšie obavy ľudí, ktorí si hľadajú prácu cez pracovnú agentúru. Oproti minulosti ich dnešná legislatíva ochraňuje oveľa viac.

4 02, 2016

Znenie zákona č. 5/2004 Z. z. § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania

4 februára, 2016|Kategórie: Poradňa, Klienti|

Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý

4 02, 2016

Znenie zákona č. 5/2004 Z. z. § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou

4 februára, 2016|Kategórie: Poradňa|

Úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie