30 03, 2023

EÚ schválila nové pravidlá transparentnosti platov

30 marca, 2023|Kategórie: Klienti, Pracovný trh, Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy|

Európska únia nedávno zaviedla nové nariadenia o transparentnosti odmeňovania s cieľom riešiť otázky rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a celkovej transparentnosti. Cieľom je posilniť postavenie zamestnancov a podporiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v celej EÚ.

6 03, 2023

Zamestnávanie neplnoletých osôb v rámci Európskej únie

6 marca, 2023|Kategórie: Klienti, Pracovný trh, Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy|

EÚ zaviedla prísne predpisy, ktoré majú zabezpečiť, aby deti mladšie ako 15 rokov a dospievajúci vo veku 15 až 18 rokov nepracovali príliš veľa, aby to nemalo negatívny vplyv na ich štúdium. Zamestnávatelia musia mladým zamestnancom zaručiť primerané prestávky a odpočinok a informovať ich o rizikách spojených s danou prácou.