Pracovný trh

Home/Firmy/Pracovný trh
6 02, 2020

Poznáte svojich zamestnancov dobre?

6 februára, 2020|Categories: Firmy, Pracovný trh|

Horúcou témou dnešnej doby sú generačné rozdiely na pracovisku. Každá generácia má iné návyky, schopnosti, očakávania, ale aj nároky. Kvôli týmto odlišnostiam často vzniká na pracovisku napätie, ktoré sa negatívne prejaví nielen na medziľudských vzťahoch, ale aj na celkovej atmosfére v spoločnosti či produktivite zamestnancov.

22 10, 2019

Mobilita pracovnej sily v roku 2020

22 októbra, 2019|Categories: Firmy, Personalistika, Pracovný trh, Zamestnanci|

Mobilita pracovnej sily je jedným zo základných východísk štrukturálnej nezamestnanosti, ktorá môže signalizovať vysoký počet neobsadených pracovných miest v čase, keď je veľký počet nezamestnaných pracovníkov. Avšak, vysoká miera nezamestnanosti môže všeobecne pôsobiť negatívne na mobilitu pracovnej sily, pretože v ľuďoch vzrastajú obavy a neistota z nájdenia si nového alebo udržania terajšieho pracovného miesta.