30 03, 2023

EÚ schválila nové pravidlá transparentnosti platov

March 30th, 2023|Categories: Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovné prostredie, Pracovný trh|

Európska únia nedávno zaviedla nové nariadenia o transparentnosti odmeňovania s cieľom riešiť otázky rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a celkovej transparentnosti. Cieľom je posilniť postavenie zamestnancov a podporiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v celej EÚ.

6 03, 2023

Zamestnávanie neplnoletých osôb v rámci Európskej únie

March 6th, 2023|Categories: Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovné prostredie, Pracovný trh|

EÚ zaviedla prísne predpisy, ktoré majú zabezpečiť, aby deti mladšie ako 15 rokov a dospievajúci vo veku 15 až 18 rokov nepracovali príliš veľa, aby to nemalo negatívny vplyv na ich štúdium. Zamestnávatelia musia mladým zamestnancom zaručiť primerané prestávky a odpočinok a informovať ich o rizikách spojených s danou prácou.