22 04, 2024

Prečo je prehliadanie kandidátov nad 50 rokov nevyužitou príležitosťou

22 apríla, 2024|Kategórie: Firmy, Pracovný trh, Personalistika|

Mnohé spoločnosti si neuvedomujú neoceniteľný prínos kandidátov nad 50 rokov pre svoje tímy. Tento článok sa zaoberá touto problematikou tým, že odbúrava zaužívané mýty a ukazuje, ako môžu títo skúsení odborníci výrazne zlepšiť tímovú dynamiku a inovácie.

18 04, 2024

Potrebujete rýchlo nájsť prácu? Tu je návod, čo by ste mali urobiť!

18 apríla, 2024|Kategórie: Hľadám prácu, Poradňa, Klienti, Pracovný trh, Personalistika|

V našom komplexnom sprievodcovi nájdete najrýchlejšie spôsoby, ako získať prácu. Tento článok poukazuje na to, ako môžete rýchlo nájsť ideálnu prácu - od online pracovných portálov cez profesionálne siete až po strategickú výhodu personálnych agentúr.

30 03, 2023

EÚ schválila nové pravidlá transparentnosti platov

30 marca, 2023|Kategórie: Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovný trh|

Európska únia nedávno zaviedla nové nariadenia o transparentnosti odmeňovania s cieľom riešiť otázky rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a celkovej transparentnosti. Cieľom je posilniť postavenie zamestnancov a podporiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v celej EÚ.

6 03, 2023

Zamestnávanie neplnoletých osôb v rámci Európskej únie

6 marca, 2023|Kategórie: Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovný trh|

EÚ zaviedla prísne predpisy, ktoré majú zabezpečiť, aby deti mladšie ako 15 rokov a dospievajúci vo veku 15 až 18 rokov nepracovali príliš veľa, aby to nemalo negatívny vplyv na ich štúdium. Zamestnávatelia musia mladým zamestnancom zaručiť primerané prestávky a odpočinok a informovať ich o rizikách spojených s danou prácou.