30 03, 2023

UE zatwierdza nowe przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń

30 marca, 2023|Categories: Rynek pracy, Aktualności, Klienci, Środowisko pracy, Firmy|

Unia Europejska wprowadziła niedawno nowe przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń, aby zająć się różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz ogólną przejrzystością. Celem jest wzmocnienie pozycji pracowników i promowanie równego traktowania w całej UE.

6 03, 2023

Zatrudnianie małoletnich w Unii Europejskiej

6 marca, 2023|Categories: Rynek pracy, Aktualności, Klienci, Środowisko pracy, Firmy|

UE wprowadziła surowe przepisy, aby zapewnić, że dzieci poniżej 15 roku życia i nastolatki w wieku od 15 do 18 lat nie pracują zbyt wiele ze szkodą dla ich nauki. Pracodawcy muszą zagwarantować młodym pracownikom odpowiednie przerwy i okresy odpoczynku oraz poinformować ich o ryzyku związanym z wykonywaną pracą.