24 09, 2020

Czego pokolenie Y i pokolenie Z oczekuje od swojego pracodawcy?

24 września, 2020|Categories: Firmy, Personel|

Nieograniczony czas wolny, elastyczne godziny pracy, darmowe przekąski i lunche…po prostu wszystko za darmo. Kiedyś to było to, czego pracodawcy myśleli, że chcą młodsze pokolenia. I wielu pracodawców niemal to spełniło. Jednak wraz z rozwojem gospodarki i wejściem na rynek pracy młodego pokolenia, priorytety uległy zmianie.

13 11, 2019

Czy krzywa demograficzna wpływa na siłę roboczą?

13 listopada, 2019|Categories: Firmy, Rynek pracy, Personel|

Jednym z najpoważniejszych, a jednocześnie nie tak popularnie poruszanych problemów naszych czasów jest starzenie się społeczeństwa. W Unii Europejskiej pojawiają się problematyczne wskaźniki dotyczące liczby urodzeń, co prowokuje do refleksji nad przyszłością siły roboczej, nie tylko w naszym kraju.

22 10, 2019

Mobilność pracy w 2020 r.

22 października, 2019|Categories: Personel, Firmy, Rynek pracy|

Mobilność siły roboczej jest jedną z podstawowych przyczyn bezrobocia strukturalnego, które może sygnalizować dużą liczbę nieobsadzonych miejsc pracy w czasie, gdy istnieje duża liczba bezrobotnych pracowników. Wysokie stopy bezrobocia mogą mieć jednak ogólnie negatywny wpływ na mobilność siły roboczej, ponieważ ludzie stają się bardziej zaniepokojeni i niepewni, jeśli chodzi o znalezienie nowej pracy lub utrzymanie

16 10, 2019

Kto jest lepszy i kto jest najlepszym pracownikiem ? Jest Słowakiem, Rumunem czy Bułgarem ?

16 października, 2019|Categories: Firmy, Personel|

Demografia i struktura wiekowa ludności takich krajów jak Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Polska i Węgry – krajów, których mieszkańcy często migrują do Europy Zachodniej w poszukiwaniu pracy – wykazuje wyraźne cechy demograficzne. Większość ludności w omawianych krajach znajduje się w przedziale wiekowym 35-44 lata, który jest uważany za jeden z najbardziej produktywnych zawodowo przedziałów wiekowych ludności.

16 10, 2019

10 najczęstszych zagrożeń związanych ze współpracą z nieprofesjonalnymi agencjami zagranicznymi

16 października, 2019|Categories: Firmy, Personel|

Wysokiej jakości personel jest Twoim największym atutem i posiadanie właściwych ludzi na właściwych stanowiskach jest niezbędne. Czy współpracujesz z zewnętrzną agencją przy rekrutacji ? Unikaj tych nieprofesjonalnych, współpraca z którymi może przynieść najczęstsze zagrożenia: