22 10, 2019

Darbo jėgos judumas 2020 m.

22 spalio, 2019|Categories: Įmonės, Darbuotojai, Darbo rinka|

Darbo jėgos judumas yra viena iš pagrindinių struktūrinio nedarbo priežasčių, kuri gali reikšti didelį neužpildytų darbo vietų skaičių tuo metu, kai yra daug bedarbių. Tačiau aukštas nedarbo lygis apskritai gali turėti neigiamą poveikį darbo jėgos judumui, nes žmonės tampa labiau susirūpinę ir neužtikrinti dėl naujo darbo paieškos ar esamo darbo išsaugojimo.

16 10, 2019

Kas yra geresnis ir kas yra geriausias darbuotojas? Ar jis yra slovakas, rumunas ar bulgaras?

16 spalio, 2019|Categories: Įmonės, Darbuotojai|

Tokių šalių kaip Slovakija, Rumunija, Bulgarija, Lenkija ir Vengrija – šalių, kurių gyventojai dažnai migruoja į Vakarų Europą uždarbiauti – gyventojų demografinė ir amžiaus struktūra turi aiškių demografinių bruožų. Dauguma aptariamų šalių gyventojų yra 35-44 metų amžiaus, kuris laikomas vienu iš darbingiausių gyventojų amžiaus tarpsnių. Visose šiose šalyse yra labai panašios, jei ne identiškos, amžiaus

16 10, 2019

10 dažniausiai pasitaikančių pavojų dirbant su neprofesionaliomis užsienio agentūromis

16 spalio, 2019|Categories: Įmonės, Darbuotojai|

Kokybiški darbuotojai yra didžiausias jūsų turtas, todėl labai svarbu, kad tinkami žmonės užimtų tinkamas pareigas. Ar dirbate su išorės įdarbinimo agentūra? Venkite neprofesionalų, su kuriais dirbant gali kilti dažniausiai pasitaikanti rizika: