30 03, 2023

ES patvirtino naujas darbo užmokesčio skaidrumo taisykles

30 kovo, 2023|Categories: Įmonės, Darbo rinka, Naujienos, Darbo aplinka, Klientai|

Europos Sąjunga neseniai priėmė naujas darbo užmokesčio skaidrumo taisykles, kuriomis siekiama spręsti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo ir bendro skaidrumo klausimus. Tikslas - suteikti darbuotojams daugiau teisių ir skatinti vienodą požiūrį visoje ES.

6 03, 2023

Nepilnamečių įdarbinimas Europos Sąjungoje

6 kovo, 2023|Categories: Naujienos, Darbo aplinka, Klientai, Įmonės, Darbo rinka|

ES nustatė griežtas taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jaunesni nei 15 metų vaikai ir 15-18 metų paaugliai nedirbtų per daug ir nepakenktų savo mokslams. Darbdaviai privalo užtikrinti jauniems darbuotojams tinkamas pertraukas ir poilsio laiką bei informuoti juos apie su darbu susijusią riziką.