30 03, 2023

EÚ schválila nové pravidlá transparentnosti platov

30 marca, 2023|Kategórie: Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovný trh|

Európska únia nedávno zaviedla nové nariadenia o transparentnosti odmeňovania s cieľom riešiť otázky rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a celkovej transparentnosti. Cieľom je posilniť postavenie zamestnancov a podporiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v celej EÚ.