Jedným z hlavných dôvodov, prečo firmy vyvíjajú inovácie, je potreba udržať si krok s rýchlo meniacimi sa podmienkami na trhu. Ak sa neprispôsobia novým a moderným trendom, môžu sa stať zastaranými a stratiť konkurenčnú výhodu. Okrem toho implementovanie zmien pomôže firmám zlepšiť efektivitu fungovania a produktivitu. Aby boli úspešné a dlhodobo udržateľné, musia byť schopné rozvíjať sa v súlade s potrebami klientov. Inovácie sú preto nevyhnutné pre úspech a prežitie na trhu.

Vychytávka v podobe využitia street view

Aj my chceme patriť k úspešným spoločnostiam s kvalitnými službami. Preto neustále hľadáme nové riešenia na zvýšenie kvality procesov, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu. Aby sa náš opatrovateľský personál dostal pohodlnejšie a jednoduchšie na miesto výkonu práce, zaviedli sme nové vylepšenie. Do itinerárov jednotlivých presunov, ktorý opatrovateľky dostávajú pred vycestovaním do rodiny, začíname pridávať GPS súradnicesatelitné zábery aj snímky street view konkrétnych adries – domov a budov, ktoré získavame v rámci služby Google mapy. V prípade street view ide o službu spoločnosti Google, ktorá umožňuje používateľom virtuálne navštíviť svet prostredníctvom interaktívnych snímok. Vďaka nim majú užívatelia možnosť preskúmať mestá, dediny, ulice takmer po celom svete. Hoci v niektorých krajinách sú lepšie zdokumentované, inde menej. Služba je užitočná pre plánovanie trás a orientáciu v novom neznámom prostredí. Vďaka snímkam ľudia získajú predstavu, ako sa dostať tam, kam potrebujú.

Viacnásobná kontrola

Fotky priložené v itinerároch umožňujú vidieť miesto, kde bude opatrovateľka vyzdvihnutá dopravcom (zväčša panelák, kde býva), adresy jednotlivých medzizastávok (letisko, autobusová, vlaková stanica) aj miesto výkonu práce, čiže bývanie konkrétneho pacienta. Samozrejme, fotky poslúžia aj v itinerároch pri návrate domov. Doposiaľ sa stávalo, že dochádzalo k nedorozumeniam pri presune opatrovateľského personálu. Práve preto sme sa rozhodli pre tento krok, aby sme sa podobným situáciám vyhli. So všetkými klientmi prechádzame adresy v rámci telefonickej komunikácie individuálne. Kontrolujeme ich s nimi podľa satelitných záberov a street view, ktoré sú k dispozícii, aby sme mali istotu, že sú správne. Tým sa snažíme predchádzať zbytočných komplikáciám, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Adresy sú overované viacerými osobami: opatrovateľkou, konzultantom, zodpovedným manažérom, partnerom, rodinou, dopravcom, dispečerom. Vďaka niekoľkonásobnej kontrole správnosti zamedzíme chybám a nepríjemnostiam.  

Mnohé benefity

Tento inovovaný systém prispieva k viacerým výhodám:

  • Celkový presun opatrovateľky cestujúcej za prácou prebehne plynulo, efektívnejšie, zjednoduší sa a urýchli.
  • Vďaka fotodokumentácii skutočných objektov sa dá reálne vidieť, ako daná adresa vyzerá. Pomáha to lepšie sa orientovať v priestore, než by človek videl len mapu s miestom a názov adresy. Viacerí ľudia mávajú problém vyznať sa v mapách a nákresoch.
  • Opatrovateľka je informovaná, kam presne pocestuje. Nemusí zdĺhavo hľadať miesto, kde pacient býva, a výrazne sa znižuje riziko, že by zablúdila. Bude mať väčšiu istotu.
  • Slúži ako riešenie na stav, keď pacient žije vo väčšom polyfunkčnom objekte s viacerými vchodmi, kedy nie je jednoznačné určiť, kde presne sa jeho byt nachádza, a hrozí, že bude ťažké nájsť správnu adresu.
  • Predíde sa situáciám, kedy dopravca nevie nájsť konkrétne miesto, čo šetrí čas, ktorý by bol strávený jeho hľadaním.
  • Zavedený systém je užitočný pri striedaniach personálu mimo pracovnej doby.
  • Rodiny budú spokojnejšie, lebo vďaka tejto novinke prídu opatrovateľky do práce včas.
  • Našim dispečerom a vlastne všetkým to uľahčí prácu.

(Nielen) toto vylepšenie, ale každé zavádzame, aby sme zlepšili naše služby, čo zabezpečí zvýšenie spokojnosti všetkých klientov – tých, ktorí s nami spolupracujú, zamestnancov, ktorí u nás pracujú, aj rodín, ktoré do nás vkladajú dôveru v momente, ako sa rozhodnú využívať naše služby.