Vývoj a zmeny sú súčasťou života firiem, ktoré majú víziu napredovať. Inovácie sú pre spoločnosť dôležité, pretože umožňujú zlepšiť kvalitu a efektivitu poskytovaných služieb. Celkovo sú kľúčové pre úspech firmy a podporujú jej rast a rozvoj. Naša spoločnosť patrí medzi tie, ktoré sú stále v pohybe, lebo nám záleží na spokojnosti našich zamestnancov. Preto sme sa rozhodli zaviesť nový benefit – príspevok na opatrovateľský kurz.

Kurz v požadovanej kvalite

Opatrovateľskému personálu poskytneme príspevok na akreditovaný opatrovateľský kurz až do výšky 200€. Preplatenie kurzu majú možnosť využiť všetky opatrovateľky, ktoré sú zamestnané cez našu spoločnosť na slovenskú pracovnú zmluvu. Je to teda príležitosť pre opatrovateľky pracujúce v Nemecku, Holandsku či Belgicku. Kurz musí však spĺňať určité kritériá zaručujúce, že výučba bude kvalitná a absolvent si z nej odnesie informácie, ktoré budú preňho užitočné a nápomocné pri výkone práce. Celková časová dotácia má pokrývať minimálne 220 hodín, čo je približne 5-6 týždňov. Podmienkou je kurz navštevovať osobne a pravidelne bez vynechania dochádzky, aby študent neprišiel o nič z toho, čo sa bude preberať. Výhodou je, že si môže zvoliť kurz vo svojej domovskej krajine.

Rovnako je nutné, aby kurz obsahoval teoretickú aj praktickú časť, kedy si opatrovateľka nadobudnuté poznatky vyskúša aj na konkrétnych príkladoch v rámci modelových situácií. Súčasťou kurzu musí byť aj prax v zariadeniach pre seniorov. Na konci kurzu treba úspešne zvládnuť skúšku pozostávajúcu z písomného testu a praktickej úlohy. Adekvátnym kurzom s požadovanou kvalitou je napríklad kurz, ktorý zastrešuje Červený kríž. Táto medzinárodná organizácia funguje vo viacerých krajinách sveta, takže ho môžu absolvovať opatrovateľky mnohých národností. V Atene budeme overovať, či má kurz požadovanú akreditáciu a či ho personál absolvoval v stanovenom rozsahu aj kvalite. Nárok na príspevok vznikne po jeho úspešnom absolvovaní a odpracovaní 120 dní. Poskytneme ho na kurz nami schválený.

Zvyšuje sa šanca na úspech

Absolvovaním kurzu sa zvýši kvalifikácia opatrovateliek, čo im umožní nadobudnúť väčšie šance získať pracovné miesto. Dokonca sa môžu uchádzať o lepšie platenú prácu alebo o takú, ktorá im bude viac vyhovovať, a majú šancu získať ju rýchlejšie. Opatrovatelia s dobrým životopisom a referenciami, ku ktorým sa pridá ešte aj potvrdenie o ukončení certifikovaného kurzu, budú pred konkurenciou, ktorá sa na trhu práce zvyšuje, o krok vpred. Doklad, ktorý po skončení obdržia, im už ostane navždy a môžu ho využiť aj v ďalšej práci, kedy nebudú pracovať cez nás.

Ide o formu doplnkového odborného vzdelávania, vďaka ktorému sa opatrovateľka profesijne posunie. Potvrdzuje, že sa rozumie svojej práci. Kurz sa zameriava na odborné vedomosti a pomáha rozvíjať zručnosti potrebné na úspešné vykonávanie tohto zamestnania. Okrem anatómie ľudského tela a správnej životosprávy zahŕňa aj základy komunikácie, riešenia problémov a zvládania stresu, čo je dôležité, najmä počas nečakaných alebo krízových situácií, ktoré môžu nastať.

Získanie teoretických aj praktických znalostí

Opatrovateľský kurz poskytuje opatrovateľkám teoretické znalosti, týkajúce sa starostlivosti o pacientov so špecifickými potrebami, ako sú pacienti s demenciou alebo s ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Tieto vedomosti zohrávajú významnú úlohu, pretože im umožňujú poskytovať kvalitnejšiu opateru a viac rozumieť potrebám svojich klientov. Zároveň kurz opatrovateľkám podáva praktické zručnosti potrebné pre prácu. Vedia, ako vykonávať základnú hygienu, podávať lieky, pracovať s katétrom, zdvíhacím zariadením či správne polohovať v prípade, že sa stretnú s imobilnými pacientmi. Práca sa tak stane pre nich jednoduchšou a bude to viesť k jej efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu vykonávaniu. Samy sa v nej budú cítiť pohodlnejšie a sebavedomejšie.