V oblasti opatrovania existujú dve odlišné stránky: profesionálni opatrovatelia, ktorí sú zamestnaní na poskytovanie starostlivosti, a neplatení opatrovatelia, ktorí nesú zodpovednosť z rodinných povinností. Títo neplatení opatrovatelia sa často musia vysporiadať so zložitým zosúladením opatrovateľských povinností s inými aspektmi života vrátane zamestnania.

Situácia vo Veľkej Británii

Ak sa bližšie pozrieme na situáciu v Spojenom kráľovstve, zistíme smutnú realitu. Z výskumu vyplýva, že viac ako 14 % zamestnaných osôb vykonáva aj neplatené opatrovateľské činnosti. Táto dvojitá rola predstavuje značnú výzvu pri zosúlaďovaní pracovných povinností s opatrovateľskými povinnosťami. Štatistiky šokujúco ukazujú, že dve tretiny neplatených opatrovateľov v Spojenom kráľovstve sa museli obetovať, napríklad skrátiť svoj pracovný čas alebo dokonca úplne opustiť svoje zamestnanie, aby sa prispôsobili svojim opatrovateľským povinnostiam.

Štátna podpora neplatených opatrovateľov

Hoci sa vlády snažia riešiť potreby opatrovateľov, poskytovaná podpora často nezodpovedá skutočným potrebám týchto osôb. Napríklad v Spojenom kráľovstve existuje príspevok na opatrovateľa, ktorý však predstavuje len 81,9 GBP na týždeň – suma, ktorá nepokrýva finančnú záťaž opatrovateľov. Ak si uvedomíme, že hranica nízkeho príjmu v Spojenom kráľovstve je približne 1 500 GBP mesačne, príspevok pre opatrovateľa nie je veľká suma. Rozdiel medzi príspevkom a skutočnými životnými nákladmi poukazuje na výrazný rozdiel v podpore.

Opatrovatelia potrebujú viac podpory

V spoločnosti Atena sme presvedčení, že opatrovatelia – či už zamestnaní alebo neplatení – si zaslúžia väčšiu podporu. Okrem praktických dôsledkov existujú aj hlboké morálne dôvody, prečo sa zasadzovať za zvýšenú pomoc. Opatrovatelia zohrávajú v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu a poskytujú svojim blízkym neoceniteľnú podporu v ťažkých chvíľach. Uznanie a ocenenie ich obetavosti nie je len otázkou politiky, ale aj odrazom našich spoločných hodnôt ako súcitnej komunity.

Posilnenie pozície opatrovateľov s Atenou

V spoločnosti Atena intenzívne pracujeme na tom, aby sme opatrovateľov na ich ceste podporili čo najlepším spôsobom. Či už hľadáte flexibilné možnosti zamestnania, ktoré by sa prispôsobili vašim opatrovateľským povinnostiam, alebo potrebujete zdroje na zvládnutie výziev spojených s neplatenou starostlivosťou, sme tu, aby sme vám pomohli. Vďaka individuálnym riešeniam a špecializovanému tímu sa snažíme posilniť postavenie opatrovateľov a zabezpečiť im uznanie a podporu, ktorú si právom zaslúžia. Pridajte sa k nám a podieľajte sa na neoceniteľnom prínose opatrovateľov na celom svete.