22 04, 2024

Prečo je prehliadanie kandidátov nad 50 rokov nevyužitou príležitosťou

22 apríla, 2024|Kategórie: Firmy, Pracovný trh, Personalistika|

Mnohé spoločnosti si neuvedomujú neoceniteľný prínos kandidátov nad 50 rokov pre svoje tímy. Tento článok sa zaoberá touto problematikou tým, že odbúrava zaužívané mýty a ukazuje, ako môžu títo skúsení odborníci výrazne zlepšiť tímovú dynamiku a inovácie.

18 04, 2024

Potrebujete rýchlo nájsť prácu? Tu je návod, čo by ste mali urobiť!

18 apríla, 2024|Kategórie: Poradňa, Klienti, Pracovný trh, Personalistika, Hľadám prácu|

V našom komplexnom sprievodcovi nájdete najrýchlejšie spôsoby, ako získať prácu. Tento článok poukazuje na to, ako môžete rýchlo nájsť ideálnu prácu - od online pracovných portálov cez profesionálne siete až po strategickú výhodu personálnych agentúr.

25 05, 2023

Stratégie na zníženie fluktuácie zamestnancov

25 mája, 2023|Kategórie: Firmy, Personalistika|

Fluktuácia zamestnancov je niečo, s čím sa bežne stretáva každá spoločnosť. V závislosti od mnohých faktorov ako odvetvie, druh práce a predovšetkým pracovné podmienky, môže byť nižšia alebo vyššia. Fluktuácia môže byť zdravá alebo nezdravá. Úspech či neúspech podniku sa do veľkej miery odvíja od toho, ktorá z nich to je.

24 09, 2020

Čo očakáva generácia Y a generácia Z od svojho zamestnávateľa?

24 septembra, 2020|Kategórie: Personalistika, Firmy|

Neobmedzené voľno, flexibilný pracovný čas, občerstvenie a obedy zdarma…jednoducho všetko zadarmo. Kedysi toto bolo to, čo si zamestnávatelia mysleli, že si želajú mladšie generácie. A veľa zamestnávateľov to takmer splnilo. No s vývojom ekonomiky a s nástupom mladej generácie do pracovného sektoru sa priority zmenili.

5 03, 2020

Aké podmienky vytvárajú zamestnávatelia na zlepšenie zdravotného stavu v práci?

5 marca, 2020|Kategórie: Firmy, Personalistika|

Prevencia má svoje miesto v mnohých oblastiach nášho života. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Zobraziť viac

13 11, 2019

Ovplyvňuje demografická krivka pracovný personál?

13 novembra, 2019|Kategórie: Firmy, Pracovný trh, Personalistika|

Jedným z najvážnejších, no napriek tomu nie až tak populárne riešených problémov súčasnosti je starnúca populácia. V rámci Európskej únie sú zaznamenávané problematické ukazovatele ohľadom pôrodnosti, čo vyvoláva úvahu o budúcnosti pracovnej sily nielen našej krajiny.