22 10, 2019

Mobilita pracovnej sily v roku 2020

22 októbra, 2019|Kategórie: Firmy, Pracovný trh, Zamestnanci, Personalistika|

Mobilita pracovnej sily je jedným zo základných východísk štrukturálnej nezamestnanosti, ktorá môže signalizovať vysoký počet neobsadených pracovných miest v čase, keď je veľký počet nezamestnaných pracovníkov. Avšak, vysoká miera nezamestnanosti môže všeobecne pôsobiť negatívne na mobilitu pracovnej sily, pretože v ľuďoch vzrastajú obavy a neistota z nájdenia si nového alebo udržania terajšieho pracovného miesta. 

16 10, 2019

10 najčastejších rizík spolupráce s neprofesionálnymi zahraničnými agentúrami

16 októbra, 2019|Kategórie: Firmy, Zamestnanci, Personalistika|

Kvalitný personál je vašim najväčším majetkom a je nevyhnutné mať tých správnych ľudí na správnych pozíciách. Spolupracujete pri nábore s externou agentúrou ? Vyvarujte sa tým neporfesionálnym, spolupráca s ktorými môže priniesť dané najčastejšie riziká: