24 09, 2020

Čo očakáva generácia Y a generácia Z od svojho zamestnávateľa?

24 septembra, 2020|Kategórie: Firmy, Personalistika|

Neobmedzené voľno, flexibilný pracovný čas, občerstvenie a obedy zdarma…jednoducho všetko zadarmo. Kedysi toto bolo to, čo si zamestnávatelia mysleli, že si želajú mladšie generácie. A veľa zamestnávateľov to takmer splnilo. No s vývojom ekonomiky a s nástupom mladej generácie do pracovného sektoru sa priority zmenili.

5 03, 2020

Aké podmienky vytvárajú zamestnávatelia na zlepšenie zdravotného stavu v práci?

5 marca, 2020|Kategórie: Firmy, Personalistika|

Prevencia má svoje miesto v mnohých oblastiach nášho života. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Zobraziť viac

13 11, 2019

Ovplyvňuje demografická krivka pracovný personál?

13 novembra, 2019|Kategórie: Personalistika, Firmy, Pracovný trh|

Jedným z najvážnejších, no napriek tomu nie až tak populárne riešených problémov súčasnosti je starnúca populácia. V rámci Európskej únie sú zaznamenávané problematické ukazovatele ohľadom pôrodnosti, čo vyvoláva úvahu o budúcnosti pracovnej sily nielen našej krajiny. 

22 10, 2019

Mobilita pracovnej sily v roku 2020

22 októbra, 2019|Kategórie: Firmy, Pracovný trh, Personalistika|

Mobilita pracovnej sily je jedným zo základných východísk štrukturálnej nezamestnanosti, ktorá môže signalizovať vysoký počet neobsadených pracovných miest v čase, keď je veľký počet nezamestnaných pracovníkov. Avšak, vysoká miera nezamestnanosti môže všeobecne pôsobiť negatívne na mobilitu pracovnej sily, pretože v ľuďoch vzrastajú obavy a neistota z nájdenia si nového alebo udržania terajšieho pracovného miesta. 

16 10, 2019

Kto je lepší a kto najlepší zamestnanec ? Je to Slovák, Rumun alebo Bulhar ?

16 októbra, 2019|Kategórie: Firmy, Personalistika|

Z demografického hľadiska a vekovej štruktúry obyvateľstva krajín ako Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko a Maďarsko čo sú krajiny, ktorých obyvatelia často pracovne migrujú do krajín Západnej Európy, vyplýva jasná demografická charakteristika. Najviac obyvateľov v daných krajinách je rozpätí 35 – 44 rokov, čo sa pokladá za jedno z pracovne najproduktívnejšie vekové obdobie populácie. Všetky tieto

16 10, 2019

10 najčastejších rizík spolupráce s neprofesionálnymi zahraničnými agentúrami

16 októbra, 2019|Kategórie: Firmy, Personalistika|

Kvalitný personál je vašim najväčším majetkom a je nevyhnutné mať tých správnych ľudí na správnych pozíciách. Spolupracujete pri nábore s externou agentúrou ? Vyvarujte sa tým neporfesionálnym, spolupráca s ktorými môže priniesť dané najčastejšie riziká: