20 04, 2023

Aké sú výhody práce v zahraničí?

20 apríla, 2023|Kategórie: Klienti, Pracovné prostredie|

Ak hľadáte nové pracovné príležitosti, práca v zahraničí môže byť skvelou voľbou. Okrem toho vám práca v cudzine pomôže získať nové jazykové znalosti, vybudovať si sieť medzinárodných kontaktov a zažiť osobnostný rast. Sťahovanie do inej krajiny však môže byť nákladné, preto je dôležité si ho primerane naplánovať.

30 03, 2023

EÚ schválila nové pravidlá transparentnosti platov

30 marca, 2023|Kategórie: Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovný trh|

Európska únia nedávno zaviedla nové nariadenia o transparentnosti odmeňovania s cieľom riešiť otázky rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a celkovej transparentnosti. Cieľom je posilniť postavenie zamestnancov a podporiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v celej EÚ.

6 03, 2023

Zamestnávanie neplnoletých osôb v rámci Európskej únie

6 marca, 2023|Kategórie: Pracovné prostredie, Aktuality, Firmy, Klienti, Pracovný trh|

EÚ zaviedla prísne predpisy, ktoré majú zabezpečiť, aby deti mladšie ako 15 rokov a dospievajúci vo veku 15 až 18 rokov nepracovali príliš veľa, aby to nemalo negatívny vplyv na ich štúdium. Zamestnávatelia musia mladým zamestnancom zaručiť primerané prestávky a odpočinok a informovať ich o rizikách spojených s danou prácou.