Nízke platy sú závažným problémom, ktorý trápi ľudí po celom svete. Kvôli nim zažívajú zamestnanci ťažkosti a musia každý mesiac premýšľať nad tým, ako vyjsť s peniazmi. Nedostačujúce platy majú za následok nepriaznivý vplyv na život, čo zasahuje viaceré jeho aspekty.

Stres a vyčerpanie

Aby mohli pracovníci vyžiť, musia brať viacero zamestnaní súčasne a jedna práca strieda druhú, čo vedie nielen k fyzickému, ale aj a psychickému vyčerpaniu a stresu a môže to postupne spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Nízke mzdy vytvárajú začarovaný kruh chudoby. Ľudia si z malej výplaty nedokážu ušetriť, a preto nemôžu investovať do vzdelávania, vďaka ktorému by mohli kariérne rásť a získať lepšie platené pracovné miesto. K malým platom vo svete prispievajú faktory ako globalizácia či automatizácia.

Tretie krajiny

Nízke platy dominujú prevažne v krajinách tretieho sveta. Sú tu veľmi nízke mzdy v porovnaní s vyspelými krajinami. Je to zapríčinené viacerými dôvodmi: nízkou úrovňou technologického rozvoja, menšou pracovnou produktivitou a nedostatkom pracovných miest s nízkym platom, nevýhodnými pracovnými podmienkami. Ako krajiny tretieho sveta alebo rozvojové krajiny sa vo všeobecnosti označujú tie krajiny, ktoré majú nízke HDP (hrubý domáci produkt), nízky index ľudského rozvoja, vysokú úmrtnosť a nízky celkový životný štandard. Väčšinou sú nimi bývalé kolónie. Pod nefungujúce hospodárstvo sa podpísali občianske vojny, prírodné katastrofy, nízka vzdelanosť obyvateľov či nedostatočná zdravotná starostlivosť.

Celosvetovo najnižšie platy na Kube

V rebríčku najnižších platov na svete dominuje na prvom mieste Kuba, čo však v tomto prípade nie je pozitívum. V tomto štáte v Karibiku priemerne zarobia 46 eur za mesiac. Ľudia pracujúci v rámci služieb, gastronómie a poľnohospodárstva tu dostanú v priemere 32 eur za mesiac. Tí, ktorí pracujú v administratíve, sú na tom so 34 eurami obdobne. O niečo lepšie sú na tom zamestnanci zákazníckej podpory, bezpečnostných zložiek, dopravy a zdravotníctva s priemerným mesačným zárobkom 36 eur. V školstve a výrobe zarobia zhruba o euro viac. Najslabšie plateným odvetvím je odevný priemysel, kde dostávajú pracovníci 26 eur.

Medzi najlepšie ohodnotené odvetvia patrí automobilový a chemický priemysel, stavebníctvo a nehnuteľnosti, ekonomika, farmaceutický priemysel a ľudské zdroje, kde sa platy pohybujú v rozpätí 41 až 48 eur za mesiac. Lepšie platenými sú už len ľudia zamestnaní v telekomunikáciách, bankovníctve, právnických kanceláriách, informačných technológiách a manažmente, kde zarobia od 50 až 63 eur.

Platy – rozdiely zohráva aj pohlavie

Najviac zarábajú Kubánci s vysokou školou, veľkú rolu pri výške platu zohrávajú aj pracovné skúsenosti a platy sa líšia aj na základe pohlavia. Ženy zarábajú podstatne menej než muži. V tabuľke uvedenej nižšie môžeme vidieť ďalších 19 krajín s veľmi nízkymi mesačnými platmi, ktoré sú síce o čosi vyššie ako tie kubánske, ale stále je to hlboko pod hranicou slušného platu, z ktorého sa dá vôbec vyžiť, nie to ešte uživiť rodina.

ŠtátPriemerná hrubá mzda v eurách
Kuba46,23 €
Kongo83,20 €
India 138,37 €
Etiópia153,76 €
Senegal 156,04 €
Tadžikistan 157,04 €
Surinam 171,30 €
Srí Lanka176,78 €
Ghana193,98 €
Bangladéš202,38 €
Indonézia211,31 €
Thajsko 218,41 €
Kirgizsko235,66 €
Mjanmarsko250,05 €
Nepál 261,46 €
Laos268,53 €
Guatemala274,03 €
Zambia283,37 €
Kamerun303,18 €
Uzbekistan 305, 75 €

Riešenie = odchod za prácou inam

Riešením pre ľudí pochádzajúcich z týchto krajín je odísť preč za lepším životom a vhodnejšími životnými podmienkami do vyspelých krajín, kde je vyšší životný štandard. Veľa ľudí z krajín tretieho sveta odíde študovať do rozvinutých krajín, kde po absolvovaní štúdií väčšinou zostane žiť a pracovať alebo sa tu chce usadiť. Ideálnou možnosťou by bolo, ak by v krajinách Európskej únie bol legislatívny proces na umožnenie zamestnávania pracovníkov z tretích krajín jednoduchší a rýchlejší.

V Atene ponúkame široký výber pracovných pozícii v západnej Európe, kde sa dá atraktívne zarobiť. Atena sa snaží poskytnúť prácu všetkým a dať šancu na lepší život aj ľuďom z menej rozvinutých štátov, preto momentálne zamestnávame ľudí z Ukrajiny.