Evolutie en verandering horen bij het leven van bedrijven die een visie hebben om vooruit te komen. Innovatie is belangrijk voor de samenleving omdat het ons in staat stelt de kwaliteit en de efficiëntie van onze dienstverlening te verbeteren. In het algemeen zijn zij cruciaal voor het succes van de onderneming en ondersteunen zij haar groei en ontwikkeling. Ons bedrijf is een van die bedrijven die altijd in beweging zijn omdat we de tevredenheid van onze werknemers belangrijk vinden. Daarom hebben we besloten een nieuw voordeel in te voeren: een bijdrage aan de verpleegopleiding.

Cursus in de vereiste kwaliteit

Wij verstrekken een vergoeding van maximaal 200 euro voor zorgpersoneel om een erkende zorgcursus te volgen. Alle verzorgers die via ons bedrijf in dienst zijn met een Slowaaks arbeidscontract kunnen profiteren van de vergoeding van de cursus . Het is dus een kans voor nannies die in Duitsland, Nederland of België werken. De cursus moet echter aan bepaalde criteria voldoen om ervoor te zorgen dat het onderwijs van hoge kwaliteit is en dat de afgestudeerde informatie meekrijgt die nuttig en nuttig is voor zijn werk. De totale tijdsbesteding moet minimaal 220 uur bedragen , ofwel ongeveer 5-6 weken. Het is een vereiste om de cursus persoonlijk en regelmatig bij te wonen zonder over te slaan, zodat de student niets mist van wat er wordt behandeld. Het voordeel is dat u een opleiding in uw eigen land kunt kiezen.

Het is ook noodzakelijk dat de cursus zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte bevat, waarbij de zorgverlener de verworven kennis uitprobeert aan de hand van concrete voorbeelden in modelsituaties. De cursus moet ook werkervaring in ouderenzorgfaciliteiten omvatten. Aan het einde van de cursus moet u slagen voor een examen dat bestaat uit een schriftelijke test en een praktische opdracht. Een adequate cursus met de vereiste kwaliteit is bijvoorbeeld een cursus die betrekking heeft op Rode Kruis. Deze internationale organisatie is actief in verschillende landen over de hele wereld en staat dus open voor verzorgers van vele nationaliteiten. V Athene wij zullen nagaan of de cursus de vereiste accreditatie heeft en of het personeel de cursus in de vereiste mate en met de vereiste kwaliteit heeft gevolgd. Het recht op de vergoeding ontstaat na succesvolle afronding en voltooiing van 120 dagen dienst. Wij verzorgen het op een door ons goedgekeurde cursus.

De kans op succes neemt toe

Door het afronden van de cursus worden de kwalificaties van de verzorgers verhoogd, waardoor zij meer kans maken op werk. Ze kunnen zelfs solliciteren naar een beter betaalde baan of een baan die beter bij hen past en hebben een kans om die sneller te krijgen. Zorgverleners met een goed CV a referenties plus een certificaat van voltooiing van een gecertificeerde cursus zullen hen een stap voor zijn op de concurrentie, die steeds groter wordt op de arbeidsmarkt. Het document dat zij ontvangen zal hen voor altijd bijblijven en zij kunnen het gebruiken in hun volgende baan wanneer zij niet via ons werken.

Het is een vorm van aanvullend beroepsonderwijs onderwijs die de verzorger helpt om professioneel vooruit te komen. Hij bevestigt dat hij zijn werk begrijpt. De cursus richt zich op vakkennis en helpt de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het werk succesvol uit te voeren. Naast de anatomie van het menselijk lichaam en de juiste levensstijl omvat ook de grondbeginselen van communicatie, probleemoplossing en stressmanagement, wat belangrijk is, vooral tijdens onverwachte of crisissituaties die zich kunnen voordoen.

Verwerving van theoretische en praktische kennis

De cursus biedt verpleegkundigen theoretische kennis over de zorg voor patiënten met specifieke behoeften, zoals patiënten met dementie of met ziekten van het hart- en vaatstelsel. Deze kennis speelt een belangrijke rol omdat zij daardoor zorg van betere kwaliteit kunnen verlenen en de behoeften van hun cliënten beter kunnen begrijpen. Tegelijkertijd geeft de cursus zorgverleners de praktische vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Ze weten hoe ze basishygiëne moeten uitvoeren, medicijnen moeten toedienen, met een katheter of een tilapparaat moeten werken, of zich correct moeten opstellen wanneer ze immobiele patiënten tegenkomen. Dit zal het werk voor hen gemakkelijker maken en leiden tot efficiëntere en verantwoordelijkere prestaties. Ze zullen zich er zelf comfortabeler en zelfverzekerder bij voelen.