20 08, 2022

Hof oordeelt: Oostenrijk moet kinderbijslag betalen aan kindermeisjes

augustus 20th, 2022|Categories: Klanten, Sociale uitkeringen, Verpleging|

Oostenrijk zal de aan buitenlandse kindermeisjes verschuldigde gezinstoelagen terugbetalen. Dit geldt voor vrouwelijke werknemers uit verschillende landen die hierheen pendelen voor hun werk. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld. Volgens gegevens van het Oostenrijkse belastingkantoor gebeurt de betaling sinds begin augustus automatisch. Als het belastingkantoor over verouderde gegevens beschikt, moet u elektronisch een aanvulling aanvragen via het portaal dat wordt gebruikt om met het kantoor te communiceren.

4 12, 2019

Welke sociale uitkeringen garandeert Slowakije?

december 4th, 2019|Categories: Klanten, Sociale uitkeringen|

Is het de moeite waard om op vakantie te gaan? Hoeveel krijg je voor zwangerschapsverlof? In elk modern land beschermen socialezekerheidsstelsels u tegen levensgebeurtenissen, vergoeden zij gezondheidsproblemen en verstrekken zij sociale uitkeringen. In de volgende periode zullen wij ze vergelijken met Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Engeland. Weet u welke door Slowakije worden verstrekt?