17 05, 2023

Nền kinh tế mạnh = trợ cấp chăm sóc cao?

Tháng Năm 17th, 2023|Categories: Điều dưỡng, Các công ty, Lợi ích xã hội|

Ở Tây Âu, do dân số già đi, nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi của những người chăm sóc ngày càng tăng. Các chính phủ ở Liên minh Châu Âu đã đưa ra các chương trình trợ cấp chăm sóc để cung cấp hỗ trợ tài chính. Chúng khác nhau về mức độ hỗ trợ, nhưng mục đích của chúng là giải quyết nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chăm sóc.

29 03, 2023

Căn hộ cho thuê – một giải pháp cho một tình huống khó khăn

Tháng Ba 29th, 2023|Categories: Lợi ích xã hội, Khách hàng, Các công ty|

Các căn hộ cho thuê do công ty bảo đảm sẽ mang lại cho nhân viên sự an toàn mà họ đang tìm kiếm. Họ sẽ cải thiện năng suất và họ cũng sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế cho người sử dụng lao động.

27 02, 2023

Ngân hàng thời gian ở Thụy Sĩ

Tháng Hai 27th, 2023|Categories: Khách hàng, Điều dưỡng, Tin tức, Các công ty, Lợi ích xã hội|

Ngân hàng thời gian không hoàn toàn mới. Tuy nhiên, khi đến lúc các ngân hàng tập trung vào chăm sóc, đó không chỉ là một sự đổi mới mới mà còn là một giải pháp cho dân số già và sự sụp đổ dự kiến của hệ thống hưu trí. Thụy Sĩ đi đầu trong nỗ lực này và nhiều quốc gia sẽ làm theo.

22 02, 2023

Tận dụng các khoản trợ cấp nhà ở

Tháng Hai 22nd, 2023|Categories: Khách hàng, Tư vấn pháp lý, Lợi ích xã hội|

Khi di chuyển vì công việc, thường là cần thiết, một nhu cầu cơ bản của con người - nhà ở - phải được giải quyết. Trước tiên, điều cần thiết là phải tìm hiểu xem bạn có được hưởng các khoản đóng góp từ tiểu bang có thể giúp bạn hay không.

15 02, 2023

Quyền lợi chăm sóc tại nhà ở Anh

Tháng Hai 15th, 2023|Categories: Khách hàng, Điều dưỡng, Các công ty, Lợi ích xã hội|

Anh cung cấp cho công dân của mình khoản bồi thường cho các chi phí chăm sóc 24 giờ, tùy thuộc vào hoàn cảnh tài chính của bệnh nhân. Anh ấy đóng góp hào phóng cho những người gặp khó khăn. Nhưng anh ấy cũng nghĩ về những người có tình hình tài chính tốt hơn đáng kể.

9 02, 2023

Hệ thống phúc lợi ở Ireland có hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng không?

Tháng Hai 9th, 2023|Categories: Khách hàng, Điều dưỡng, Các công ty, Lợi ích xã hội|

The Emerald Isle là một trong những nơi tốt nhất ở Liên minh Châu Âu về trợ cấp người chăm sóc trong nước. Nhờ có nhiều lựa chọn và nguồn tài chính tương đối cao do nhà nước cung cấp, không có nhiều người không đủ khả năng chi trả.

8 02, 2023

Trợ cấp chăm sóc ở Hà Lan

Tháng Hai 8th, 2023|Categories: Khách hàng, Điều dưỡng, Các công ty, Lợi ích xã hội|

Hà Lan nói chung là một trong những quốc gia có mức sống cao và điều kiện sống tốt. Nó có một hệ thống xã hội hoạt động tốt, điều này cũng được phản ánh trong việc cung cấp các khoản phụ cấp liên quan đến chăm sóc tại nhà cho người già.

30 01, 2023

Bỉ có cung cấp lợi ích cho những người cần được chăm sóc không?

Tháng Một 30th, 2023|Categories: Lợi ích xã hội, Khách hàng, Điều dưỡng, Các công ty|

An sinh xã hội là điều cần thiết đối với mọi quốc gia. Tìm hiểu xem Bỉ làm gì cho người cao tuổi và những loại phúc lợi hoặc hỗ trợ tài chính mà nước này cung cấp.