20 08, 2022

Rettsregler: Østerrike vil betale familiegodtgjørelser til omsorgspersoner

august 20th, 2022|Categories: Klienter, Sykepleie, Sosiale fordeler|

Østerrike vil betale omsorgspersoner som kommer fra utlandet familiegodtgjørelsene det skylder dem. Dette gjelder kvinnelige ansatte fra flere land som pendler hit på jobb. Dette er styrt av EU-domstolen. Utbetalingsprosessen skjer automatisk fra begynnelsen av august, basert på data fra den østerrikske skattemyndigheten. I tilfelle skattekontoret har utdaterte data, er det nødvendig å søke om betaling av kvoter elektronisk gjennom portalen som brukes til å kommunisere med kontoret.