6 03, 2023

Ansettelse av mindreårige i EU

mars 6th, 2023|Categories: Klienter, Firma|

EU har innført strenge regler for å sikre at barn under 15 år og ungdom i alderen 15 til 18 år ikke jobber for mye, slik at studiene ikke påvirkes negativt. Arbeidsgivere må garantere unge arbeidstakere tilstrekkelige pauser og hvile og informere dem om risikoen forbundet med det aktuelle arbeidet.