6 03, 2023

Ansettelse av mindreårige i EU

mars 6th, 2023|Categories: Klienter, Firma|

EU har innført strenge regler for å sikre at barn under 15 år og ungdom i alderen 15 til 18 år ikke jobber for mye, slik at studiene ikke påvirkes negativt. Arbeidsgivere må garantere unge arbeidstakere tilstrekkelige pauser og hvile og informere dem om risikoen forbundet med det aktuelle arbeidet.

27 02, 2023

Banker i tide i Sveits

februar 27th, 2023|Categories: Klienter, Firma|

Banker for en stund er ikke helt nye. Men når det gjelder tidsbaserte omsorgsbanker, er dette ikke bare en ny innovasjon, men også en løsning på en aldrende befolkning og den forventede kollapsen i pensjonssystemet. Sveits er i forkant av dette arbeidet, som vil bli fulgt av mange land.

23 02, 2023

Pleiepenger i Danmark

februar 23rd, 2023|Categories: Firma|

I tillegg til å ha den lykkeligste nasjonen i verden, er Danmark også kjent for sitt trygdesystem. Dette fremgår av høye pensjoner, omsorgspenger og utmerket eldreomsorg i sykehjem og utover.

15 02, 2023

Hjemmesykepleie i England

februar 15th, 2023|Categories: Klienter, Firma|

England tilbyr sine borgere kompensasjon for kostnaden for 24-timers omsorg, avhengig av pasientens økonomiske forhold. Det gir sjenerøse bidrag til de som trenger det. Men han tenker også på dem som har en betydelig bedre økonomisk situasjon.