6 03, 2023

Punësimi i të miturve brenda Bashkimit Evropian

6 Mars, 2023|Categories: Klientët, Kompanitë|

BE-ja ka vendosur rregulla strikte për të siguruar që fëmijët nën 15 vjeç dhe adoleshentët midis 15 dhe 18 vjeç të mos punojnë shumë, në mënyrë që kjo të mos ketë një ndikim negativ në studimet e tyre. Punëdhënësit duhet t'u garantojnë punonjësve të rinj pushime dhe pushim adekuat dhe t'i informojnë ata për rreziqet që lidhen me punën.

27 02, 2023

Bankat e kohës në Zvicër

27 Shkurt, 2023|Categories: Klientët, Kompanitë|

Bankat e kohës nuk janë krejtësisht të reja. Megjithatë, kur bëhet fjalë për kohën që bankat fokusohen në kujdesin, nuk është vetëm një risi e re, por edhe një zgjidhje për plakjen e popullsisë dhe kolapsin e pritshëm të sistemit të pensioneve. Zvicra është në krye të kësaj përpjekjeje dhe shumë vende do ta ndjekin.