5 04, 2023

Po festojmë datën 15. përvjetorin e themelimit të kompanisë

5 Prill, 2023|Categories: Lajme, Çfarë ka të re në Athinë, Klientët, Kompanitë, Tregu i punës|

Përvjetori i themelimit është një moment historik i rëndësishëm për çdo kompani dhe themeluesin e saj. Sidomos nëse bëhet fjalë për disa vite gjatë të cilave ajo ka fituar një pozicion në treg. Kjo dëshmon për konkurrencën e saj.

30 03, 2023

BE ka miratuar rregullat e reja të transparencës së pagave

30 Mars, 2023|Categories: Kompanitë, Tregu i punës, Lajme, Mjedisi i punës, Klientët|

Bashkimi Evropian ka prezantuar së fundmi rregullore të reja për transparencën e pagave për të adresuar hendekun gjinor të pagave dhe transparencën e përgjithshme. Qëllimi është të forcohet pozita e punonjësve dhe të promovohet trajtimi i barabartë i tyre në të gjithë BE-në.

6 03, 2023

Punësimi i të miturve brenda Bashkimit Evropian

6 Mars, 2023|Categories: Kompanitë, Tregu i punës, Lajme, Mjedisi i punës, Klientët|

BE-ja ka vendosur rregulla strikte për të siguruar që fëmijët nën 15 vjeç dhe adoleshentët midis 15 dhe 18 vjeç të mos punojnë shumë, në mënyrë që kjo të mos ketë një ndikim negativ në studimet e tyre. Punëdhënësit duhet t'u garantojnë punonjësve të rinj pushime dhe pushim adekuat dhe t'i informojnë ata për rreziqet që lidhen me punën.