15 03, 2023

Një foto në CV është një garanci suksesi

15 Mars, 2023|Categories: Klientët|

Rëndësia e një fotografie në CV-në tuaj varet nga pozicioni për të cilin po aplikoni. Nëse dëshironi të punoni si staf kujdesi, është e përshtatshme që edhe familja të marrë vendime në bazë të fotos. Dhe nuk ka të bëjë me pamjen, por me cilësinë, përshtatshmërinë e saj dhe çfarë lloj përshtypjeje bën një person në të.

6 03, 2023

Punësimi i të miturve brenda Bashkimit Evropian

6 Mars, 2023|Categories: Klientët, Kompanitë|

BE-ja ka vendosur rregulla strikte për të siguruar që fëmijët nën 15 vjeç dhe adoleshentët midis 15 dhe 18 vjeç të mos punojnë shumë, në mënyrë që kjo të mos ketë një ndikim negativ në studimet e tyre. Punëdhënësit duhet t'u garantojnë punonjësve të rinj pushime dhe pushim adekuat dhe t'i informojnë ata për rreziqet që lidhen me punën.