7 09, 2023

Aktivitetet e kopshtarisë së brendshme për të moshuarit: Përmirësimi i shëndetit mendor

7 Shtator, 2023|Categories: Klientët, Infermieria|

Kopshtaria e brendshme u ofron të moshuarve një kombinim unik të përfitimeve njohëse, emocionale dhe sociale. Ky aktivitet shërben si një agjent terapeutik, nga reduktimi i stresit te përmirësimi i humorit dhe i shton natyrës një prekje shëruese.

17 08, 2023

Të qenit i vetëdijshëm dhe respektimi i kulturës së të tjerëve – është diçka që nuk ka vërtet rëndësi, apo është çelësi për ndërtimin e marrëdhënieve të thella?

17 Gusht, 2023|Categories: Klientët, Infermieria|

Nisja në një udhëtim ndërkombëtar përkujdesjeje kërkon më shumë sesa thjesht njohuri mjekësore. Zhytuni në botën e ndjeshmërisë kulturore, duke eksploruar shijet unike të kombeve të ndryshme dhe rolin e thellë që ata luajnë në formësimin e përvojës së kujdesit.